играта Го

По книжарниците:

Пустинния скорпион

Препоръчваме Ви:

Човекът, който обичаше Стивън Кинг

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Афоризми

He who knows others is wise;He who know himself is enlightened.

Lao-tsu

 

Който познава другите е мъдрец, който познава себе си е просветлен.

Лао Дзъ

* * *
 
Играта Го във Виетнам (рецензия)
Публикации - Други загадки (Изследвания)
Автор: Владимир Малий   
Събота, 21 Август 2010г. 22:26ч.

“Игра на шахмат (Го)”, Чан Хъанг Куан, A&T Gallery

 

Прочетох с голям интерес работата Играта Го (ко-вай) във Виетнам на Константин Байрактаров. Авторът по нов начин откри за мен увлекателния и пленителния свят на Виетнам и цяла Източна Азия. Работата е написана много искрено и увлекателно. С работата си по историята на играта Го (ко-вай) във Виетнам той убедително доказва, че тази игра се явява неотменима съставляваща част от Виетнамската култура.

Авторът, представяйки историята на играта Го (ко-вай), е подходил към изложението на темата комплексно, на основата на изучаването на историята и развитието на културите на Виетнам, Китай и страните от Източна Азия, не забравяйки при това спазването на двата класически принципа: точното излагане на всички достъпни факти, отчитайки всички, изглеждащи като незначителни моменти, и умението да ги представи в художествена форма. Още в древността историците са се ръководили от тези принципи. Дадената работа се явява истинско специално изследване.

В своята работа авторът успешно съчетава исторически правилното излагане на фактите, научната аргументация, изследване на източници и художественото изложение. Това е много важно за нашето време, тъй като се проследява явно тенденцията към разрив между специалните трудове и популярните книги, в които основно внимание се отделя на формата на изложение. В специалните трудове много известни историци запознават читателя със своите мисли, необходими за правилната оценка на излаганите факти, във вид на бележки, които се намират в края на книгата или статията, където те не получават нужното внимание.

Авторът успешно е преодолял основния проблем на много изследователи и аналитици, който се заключава в това, че те затъват в потока от информация, безволно го следват, когато трябва да организират информацията в мисъл и идея, да я подчинят на целите си. Авторът успешно е организирал потоците от информация, достигнати в хода на изследването, в много интересни мисли и идеи. Работата е успешно разделена на седем теми, започвайки от „Шахмат и Го във Виетнамската култура” и завършвайки с „Играта Го в съвременен Виетнам”. Именно тази структура на организация на подаването на резултатите от изследването е позволило успешно и в пълнота, да се поднесат на читателя основните факти, аргументи, мисли и въпроси, които са интересували автора.

Компетентността, цялостното познаване на предмета, абсолютната широта, умението да настроиш себе си на чуждата гледна точка са създали благоприятни условия за успешното представяне на всички авторови мисли и идеи. С интерес ще очакваме продължаването на работата на автора в това направление.

Владимир Малий
Русия, гр. Пенза
21.08.2010 г.

 
 
* * *