играта Го

По книжарниците:

Пустинния скорпион

Препоръчваме Ви:

Човекът, който обичаше Стивън Кинг

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Афоризми

The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.
Isaac Asimov


Най-тъжният аспект на съвременния живот е че науката събира знания по-бързо, отколкото обществото събира мъдрост.
Айзък Азимов

* * *
 
Северния vs. Южния кош. Единицата vs. Деветката
Вейцилогия - Китайски загадки
Автор: Йони Лазаров   
Вторник, 08 Септември 2009г. 15:09ч.

 

„Един път Гуан Ло се разхождал извън града и видял юноша, работещ на полето. Гуан Ло се спрял на края на пътя и се загледал в него, и изведнъж попитал: „Как се казваш и на колко си години, уважаеми момко?” – „Наричат ме Чжао Ян, и скоро ще стана на 19 години, а вие кой сте?” „Аз съм Гуан Ло, гледайки между твоите вежди, видях диханието на смъртта – ти трябва да умреш след три дни. Но ти си така красив, че ми стана жал: прекалено кратък е животът ти!”

 

Чжао Ян прибягал до дома си, за всичко разказал на баща си. Той побързал към Гуан Ло и кланяйки се до земята, със сълзи на очи умолявал да се спаси живота на сина му. „Небето определи съдбата му, аз нищо не мога да направя!” – отговорил Гуан Ло. „Но той е мой единствен син, - молил старецът – спасете го!” Юношата се присъединил към молбите на стареца, и накрая Гуан Ло отстъпил трогнат от молбите. „Добре ще ти помогна – обещал той на Чжао Ян. – Само кажи можеш ли да доставиш чисто вино и парче сушено еленско месо и рано утре сутринта да се отправиш, нищо не ял към южните планини? Там под голямо дърво ще видиш плосък камък, на който двама човека ще играят Го. един от тях ще бъде с бял халат, ще седи от южната страна. Външността му е безобразна. А другия, облечен в червен халат, много красив, ще седи от северната страна. Когато играта стане хазартна, ти незабелязано припълзи към тях на колене и им подах угощението. Те ще изпият виното, ще изядат месото, и тогава със сълзи им се поклони и ги помоли да ти удължат живота. Молбата ти ще бъде изпълнена. Но никому нито дума, че аз съм те научил на това.

 

Старецът поканил Гуан Ло в дома си, а на другия ден Чжо Ян, взел виното и месото и се отправил към южните планини. Навлизайки в планината, той видял могъщо дърво, и под него двама души играят Го на плосък камък. Увлечени в играта, те не обърнали ни най-малко внимание на Чжао Ян. Последният припълзял към тях и на колене подал угощението. Без да прекъсват играта, и без да бързат, те изпили виното и изяли месото. Тогава Чжао Ян заплакал, поклонил се до земята и помолил за дълголетие.

 

„Няма съмнение, че на това го е научил Гуан Ло! – възкликнал облечения в червен халат. – но нищо не може да се направи, ще трябва да съжалим юношата, все пак ние изядохме неговото приношение”. Тогава този, който бил с бял халат, от джобовете на халата си извадил таблици със записи и гледайки на нея, произнесъл: „Да в тази година, момко, ти ще навършиш 19 години, и ще трябва да умреш. Но сега вместо единица ще напиша 9-ка и твоят живот, ще бъде удължен до 99 години. А сега се връщай към Гуан Ло и му кажи, повече да не разгласява тайните на небето, за да не го постигне небесно наказание!”

 

Тук, облечения с червен халат извадил четка и нарисувал в таблицата 9-ка. В този момент духнал ароматен вятър и двамата неизвестни се превърнали в бели чапли и изчезнали в небето. Чжао Ян прибягал до дома си и разказал за всичко. „Този в червените дрехи е Южния кош, а в белите дрехи – Северния кош”. Но, нали Северния кош се състои от 9 звезди, - възразил Чжао Ян – Защо това беше само един човек?” „В разредено състояние той действително се състои от 9 звезди, - казал Гуан Ло – но те могат да се сливат в една. От Северния кош зависи смъртта, от Южния – живота. Но сега, ти няма за какво да тъжиш. Животът ти е удължен”. Бащата и синът от сърце благодарили на Гуан Ло, а от това време той е предпазлим със своите гадания, опасявайки се да разгласява тайните на небето, но ако вие желаете да узнаете своята съдба – потърсете го.”


Това е легенда за Го (вейци) записана в романа отразяващ епохата „Трицарствие” (220-265 AD) – „Троецарствие” от писателя Ло Гуанджун; един от класическите китайски романи. В същия роман по-долу е дадена характеристика на Гуан Ло: „Потомците в стихове прославиха Гуан Ло:

 

Провидец, что жил в Пинъюане, умел рассчитать без ошибки
Движение Южных созвездий и Северного ковша.
Триграммы призвав себе в помощь, он видел обители духов,
И в тайны небесных чертогов его проникала душа.
На облик взглянув человека, предсказывал он долголетье.
Огромною силой прозренья был мудрый бедняк награжден.
И все мы доныне жалеем, что дивное это искусство
Провиденья нам не досталось в наследство от прежних времен.”

В горната легенда има оптимизъм и вяра във възможностите на човека да променя своята съдба, и това е характерно за слънчевата природа на играта Го. Да сравним с една притча от Съмърсет Моъм, характерна със своята мрачна безнадежност, приказките на 1001 нощ и играта табла, където всичко зависи от това какъв зар ти се е паднало:

 

„Разказва Смъртта: „Живял в Багдад търговец. Изпратил той слугата си на пазара за стока, но той се върнал бледен и треперещ, и казал: „Господарю, на пазара в тълпата ме блъсна една старица; аз я огледах и разбрах, че това е самата смърт. Тя ме погледна и заплаши. Господарю, дайте ми кон, ще се махна от този град, ще се скрия от своята съдба. Ще отида в Самара, където смъртта няма да ме намери.” Дал търговецът на слугата си кон, пришпорил коня слугата и със все сила се отдалечил. А търговецът отишъл на пазара, видя ме в тълпата, приближи се и попита: „Защо ти си заплашила слугата ми, когато си го видяла тази сутрин?” – „Аз не съм го заплашвала, - му отговорих – аз само направих жест на учудване. Аз не очаквах да го видя днес на пазара в Багдад, тъй като довечера имаме среща с него в Самара.”

И така Северният и Южният ковш играят на Го за съдбата на юношата. Това е старата дуалистична игра Севера срещу Юга, северния срещу южния полюс (съзвездие), ин – ян, живот – смърт, триграма вода – триграма огън, девятка срещу единица.

Юношата тук се оказва, че може да промени съдбата си, всичките необходими предпоставки са налице. Гадателят се явява навреме, юношата получава благословия от семейството си, за да тръгне на път; гадателят е нагостен след като преспива в къщата („За добрия майстор по Го, винаги има храна и подслон”, японска поговорка); юношата намира пътя в планината (ако не направиш лични усилия – никой не може да ти помогне); намира плоския камък (гобана, театралната сцена); държи се почтително и не издава присъствието си (така както един наблюдател на партия Го); прави жертвоприношение (то междудругото много прилича и на християнското – вино и месо, „кръвта и плътта”); моли се на мъдреците (изиграва своята роля в театъра Но); мъдреците разговарят помежду си за неговата съдба (това е зримия израз на това, което се е случило в партията – безмълвната до този момент игра „шудан”); юношата се връща и Гуан Ло му разказва с какви знаменити личности се е срещнал (ако го беше направил предварително, на юношата можеше да не му стигне куража да предприеме това пътешествие). „Безличното небе” е представено от две личности (двама старци), което показва, че личните усилия на юношата имат смисъл, без тях не може да се промени съдбата.

Старецът от Южния полюс Нандзи Сиенуън (Съмин) е и божеството Шоусин („Звездата на дълголетието”) е бил един от боговете покровители на мъдреца Дзян Дзъя в битката при Муе и смяна на династиите от Шан-Ин към Джоу. Нандзи Сиеуън властва над смъртта на хората и слиза на земята в първия ден на деветия месец.

 

Старецът от Северния кош (Бейдоу) е известен в даоските среди като „меч от седем звезди” (цисиндзян) разсичащ нечистотиите; средството за безсмъртие при даосите се наричало „прах от седем звезди” (цисинсан). Прави впечатление, че легендата свързва Северния кош с 9 звезди (вместо 7).

Числовите игри са представени в легендата, макар и нищо да не говорят на първи прочит. Юношата от 19 години ще живее 99 (или 91 год. - ако трябва само да се разменят цифрите). Единицата и девятката навсякъде се срещат в легендата, обаче какво да си мислим за тях? Дъската за Го е 19х19 линии, те определят една година от 361 (365) дни. Гуан Ло обяснява как съзвездието Северен кош се състои от 9 звезди, но как приличат на една. Празникът предназначен за Южния кош се прави на първия ден от деветия месец.

Освен другите любопитни моменти, тази легенда може да е свързана с някои моменти, които са част от историята на Го. И след анализа в статията, ще си остане хипотеза, защото легендите нямат същата „доказателствена сила” както в епохата „Трицарствие”. Преди и по време на „Трицарствие” Го се е играело на дъски 17х17 линии. Някъде в династии Суй и Тан, съвсем достоверно Го преминава на дъски 19х19. Нещо, което обърква историците на Го, е че първата зафиксирана партия от 4 век е на дъска 19х19, затова се предполага, че тази партия може да е по-късна фалшификация. Все пак има начин „всички да са прави” и да няма „фалшификатори”.

Ако направим тълкувание на легендата за Гуан Ло, то виждаме, че тя е възможност за дъска 19х19. Ако свързването на преминаването на Го от 17х17 към 19х19, по някакъв начин е свързан с тази легенда – то може да заключим, че е имало период когато в средновековен Китай се играело на двата размера дъски, с преобладание на 17х17, и едва по-късно (Суй и Тан) се преминава окончателно на 19х19. Когато става въпрос за дъски 17х17 или 19х19, където са замесени числата 7 и 9 – все пак Бейдоу има 7 звезди и 7 духа, докато в легендата те са пренебрегнати и е казано, че са 9. Не е ли това още една подсказка за преминаване от 17х17 към 19х19 гобан? Също подсказка може да е постоянната игра между 1-та и 9-та.

Другата загадка на която няма да се спираме е: как китайците от 3 век AD (или по-рано) знаят за съществуването на южно полукълбо, с южни звездни форми; Южния кош съответства на съзвездието Конопус? Факт, който напълно е непознат в западната митология и художествена литература. В 1421 г. през династия Мин, китайският флот обикаля моретата и океаните, под предводителството на адмирал Джан Хъ, но 3 век е доста по-рано.

За Съмин (Старецът от южния кош, Управителят на съдбата) говорил и през ІV век даоса Гъ Хун. Съмин държал Книгата на съдбата и удължавал или намалял сроковете за живот съобразно постъпките на човека. Като истински даос, той намира тези съотношения в микрокосмоса на човешкото тяло, защото светът е подобен на човешкия организъм. Тук влезли в действие триграмите на водата и огъня и размяната на техните места; това е също игра на „живот и смърт”...Даосите считали, че „Управителят на съдбата” (Съмин) живее в човешкото тяло в „Тайнствената палата” (сюаншъ), някъде в областта на сърцето.

За термините и имената, които са използвани в статията. Към Южния кош (Нандоу) има отношение: Старецът от Южния полюс (Нандзи лаожен, Нандзи сиенуън); Шоусин (звездата на дълголетието); Съмин (Управителя на съдбата); съзвездието Канопус. Към Северния кош (Бейдоу) има отношение: Старецът от северния полюс, съзвездие Голямата мечка; „прах от седем звезди”; „меч от седем звезди”.Литература:
1. Luo Guanzhong, Sanguo Yanyi (Romance of the Three Kingdoms), www.lib.ru/poechin/sanguo/sanguo.txt
2. Мифы Народов Мира. Энциклопедия. Москва, 1987.
3. Гэ Хун. Баопу-цзы. Санкт-Петербург, 1999.

 

 
 
* * *