играта Го

По книжарниците:

Пустинния скорпион

Препоръчваме Ви:

Човекът, който обичаше Стивън Кинг

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Афоризми

The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.
Isaac Asimov


Най-тъжният аспект на съвременния живот е че науката събира знания по-бързо, отколкото обществото събира мъдрост.
Айзък Азимов

* * *
 
Интелектуалните спортове и човешките ресурси
Публикации - Събитиен хоризонт
Автор: RuseInfo.net   
Сряда, 22 Декември 2010г. 01:48ч.

 

Образование, младежки дейности и спорт

 

На 28 октомври 2010 се проведе областна конференция "Образование, младежки дейности и спорт" в Русе. За ролята и значението на интелектуалните спортове в развитието на човешките ресурси говори Евелина Керчева от „Движение за хармонично развитие на човека" - Русе: "Важно е да осъзнаем глобалните процеси, на чиито фон интелектуалните спортове ще изпълнят своята нова роля. В процеса на икономическата глобализация съревноваването се измести от търсенето на материални ресурси, технологии и пазари към придобиването на таланти, знания и информация. В голямата битка за материално, техническо и военно надмощие загубихме хората-тяхното здраве, спокойствие, ценностна система и щастие.

Сега трябва да признаем, че човекът с неговите качества, знания, умения, творчески, интелектуален, емоционален и познавателен потенциал е единствения истински източник на всички блага. Затова във всички европейски програми се подчертава, че качествената промяна и развитие на пълния потенциал на човешките ресурси ще бъде ключов фактор за стратегическа промяна в икономиката и във всички сфери на обществения живот. На този фон и поради качествата, които изграждат интелектуалните спортове, те ще играят огромна роля в развитие на пълния потенциал на човешките ресурси.

1. Значение, роля и популяризиране на интелектуалните спортове шахмат, го, шашки, сянци-китайски шах, шоги-японски шах, бридж и др. Интелектуалните спортове ползват игрова форма, която е свободна, спонтанна, съзнателна, обучителна и целенасочена дейност с важна за участниците мотивировка с активно участие на емоциите и социалните условия на общуване. Интелектуалните спортове са невероятен и приятен начин да учим, развиваме интелекта и ценностната система, да тренираме паметта и здравето/умствена гимнастика/, да се забавляваме и осмисляме свободното време, те са изкуство, наука, спорт, професия, хоби, призвание и сблъсък на интелекти. Неусетно изграждат качества като концентрация, дисциплина, самообладание, съзнателност, отговорност, екипност и стратегическо мислене. Възстановяват нарушения баланс в общуването човек/машина. Оттренираните игрови ситуации се пренасят в живота, изграждат съзнателна активност, вземане на решения в многофакторни динамично променящи се ситуации, взаимодействие и взаиморазбиране между партньорите, както и поемане на отговорност за решенията. Те са и средство за рарешаване на конфликти и обучение на висшия мениджмънт.

Посланието на Първата Олимпиада по Интелектуални спортове в Пекин 2008 беше конфликтите постепенно да се пренесат върху дъската за шах или го и нека по-добрият победи.Турнири и периодични състезания задържат учениците в процеса и ги стимулират към по-високи постижения.Интелектуалните спортове присъстват в реалното и виртуалното пространство и не изискват големи инвестиции.Новите за България интелектуални спортове дават възможност за бърз напредък, заемане на позиции и призови места.

България е страна с висок интелектулен потенциал, който остава до голяма степен неоценен и той търси реализация в други държави. Сериозното развитие интелектуални спортове ще бъде една от формите, с които можем да го задържим.Голямата целева група хора/от 5 до 105г/, които могат да се занимават с тези спортове професионално или любителски ще ги направи атрактивни за рекламодатели.

2. Сдружение „Движение за хармонично развитие на човека" BMST работи в следните направления от няколко години:
- създаване на Центрове за обучение на кадри, обучителни програми и материали и Клубове по интелектуални спортове.
- подготовка на състезатели за участие в следващото световно първенство по интелектуални спортове Дубай/Манчестър 2011 г.
- презентиране на 5 интелектуални спорта в Регионалните бибилиотеки на 12 града и поставяне началото на постоянни клубове
- организиране на Национални и Международни Турнири по Шахмат, Го и Бридж
- включването им като част от Тиймбилдинги за управленски екипи на фирми и мениджъри.

Предпоставките за това са:

Гр. Русе се очертава като подходящо място за провеждане на тези активности:
- имаме световен шампион по шахмат от Русе
- участие на трима членове на Сдружение „Движение за хармонично развитие на човека" в отбора по Го в Първата Олимпиада по Интелектуални Спортове в Пекин 2008. Участия в Български, Европейски и Световни шапмионати по Го, първо място шахмат отборно в Сент Уан 2009.
- тук са учредени Федерации по Сянци-китайски шах, в ход е учредяването на Федерация по Шоги-японски шах и Федерация по Го
- традиции и успехи в бридж
- лични контакти с Президента на Международна Асоциация по Интелектуални спортове IMSA, др. организации и най-вече с Румъния, които са много силни в шахмата и Го. Каталин Тарану Председател на Румънската Федерация по Го победи в Париж компютърна програма за Го през 2009 г.
- Русе се очертава като стратегически бизнес, културен, информационен и събитиен център
- засилено строителство, бизнес зони, МОЛ-ове, наличие на добри хотели, исторически и културни забележителности, сухопътна връзка и близост до столицата на Румъния Букурещ.

4. Реални начални стъпки - презентация и популяризиране на 5 интелекуални игри в училища, чрез регионални турнири и разширяване на съществуващите клубове в училищата с новите интелектуални спортове

5. Това, което хората от Сдружението сме свършили със собствени сили трябва да бъде продължено чрез големи проекти и публично-частно партньорство с държавни и общински иституции."

 

Източник: RuseInfo.net

 
 
* * *