играта Го

По книжарниците:

Пустинния скорпион

Препоръчваме Ви:

Човекът, който обичаше Стивън Кинг

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Афоризми

The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.
Isaac Asimov


Най-тъжният аспект на съвременния живот е че науката събира знания по-бързо, отколкото обществото събира мъдрост.
Айзък Азимов

* * *
 
Лекцията от Първата вейцилогична среща
Публикации - Събитиен хоризонт
Автор: Константин Байрактаров   
Сряда, 08 Юли 2009г. 17:37ч.

 

Уважаеми приятели и колеги!

Домакините от Институт Конфуций са интерпретирали тази част от програмата след VI Българския Го Шампионат като научна конференция, но, както знаете, в обявата ни по мейлинг-листата е отбелязано "вейцилогична среща". А какво се има предвид под "вейцилогична", ще бъде изяснено впоследствие. Идеята на тази среща е да се проведе беседа за приносите в областта на публикациите, т.е. да се направи един обзор на някои български статии за Го. Някои от вас са написали по 1-2 статии или есета, но, както можете да се убедите, значителна част от текстовете, посветени на играта Го на български език, са написани от Й.Лазаров и К.Байрактаров. Откъде се започна?

В ръцете си държа една брошура за Го, която е поредната модификация от 10-годишната серия. Нейният първоначален вариант се появява в 1999 г. Тези брошури като информационни материали се явяват първите текстове за масовия читател. За 10 г. са раздадени над 1000 такива по поводи, свързани с провеждане на демонстрации и презентации на играта Го. Важността от писания текст при популяризирането на Го е от изключително значение. Но само да се пишат текстове за брошури не е достатъчно.

За известен период се заехме с преводаческа работа, част от резултатите на която могат да се видят в първия български сайт за Го - Българска Го Академия. До появата на Българска Го Асоциация нашите брошури бяха с надписа на Академията. Постепенно преминахме към писането на авторски статии. В тях намират отражение нашите търсения през годините и насъбраните ни знания. Основно може да се каже, че опитът ни в писане и превеждане на статии, доведе до едно разбиране на Го, което в качествен план, представено в текст на български език, на практика представлява българското виждане на вейци. Ние направихме проверка, вървим ли по правилния път или се заблуждаваме, като лансирахме извън България наши материали на руски, английски и на други езици... Това са пробните ни камъни. Тук г-н Лазаров може да допълни.

Г-н Лазаров: Другите езици, на които са преведени мои статии, са корейски, японски и турски. Отзивите на представителите на съответните общности показаха ценността на нашите идеи.

Ще отбележа някои текстове, които пожънаха особен успех. В 2007-ма година е публикувано на руския сайт за бойни изкуства и виетнамска култура Нат-Ням.ру изследването ми "Играта Го (ко-вай) във Виетнам". Това го писах продължително време и моят личен успех се състои в написването на първото по рода си изследване, разкриващо някои исторически реалии във виетнамското Го. Стигнах до извода, че присъствието на Го в културата невинаги е съпътствано с неговата масовост. Също така през 2007-ма пожъна успех сред руските играчи статията ми "Богатирското Го в Древна Русия", която самият аз класифицирам като научно есе, доколкото наличната фактология не е достатъчна, за да потвърди или отхвърли тезата (или, по-точно, хипотезата) за присъствието на Го в Древна Русия. За руските читатели беше също интересно да се запознаят с нашето виждане относно изписването на "Го" с главна буква. Статията, написана в съавторство с г-н Лазаров, "Съображения относно изписването на названието на играта Го с главна буква" е публикувана в сборника "Развитие на Русия с помощта на Стратегическото Го" (2007). Тук ще отбележа, че българското отношение по въпроса има своята тежест, защото България е дала азбуката, която днес се ползва от няколко народа и значителна част от населението на Земята, поради което няма по-подходящи от българите да се изкажат за кирилическото изписване на названието на играта Го.

Г-н Лазаров: Да, важността от писането с главна буква, е от голямо значение за представянето на играта. Проблем е необичайната краткост на думата. Но докато ни разберат е имало комични ситуации. На шахматно списание пишем за "шах и Го", а те го представиха като "Шах и го".

Успех с международно значение е монографията на г-н Лазаров "Скритата символика на логичеческите игри", която е писана в 2005-та, но бе представена с необходимото внимание в превод на английски на Международната конференция на бадук-изследователите (ICOB'2008), проведена в Сеул, Ю. Корея. Неговият труд намери своето място в сборника с материалите от конференцията. Отделно тази монография получи много добри отзиви от световно-известни изследователи, което не може да се окачестви като едно "браво" или "потупване по рамото", а една реална висока оценка за българския изследовател. Затова той заслужава нашите поздравления и аплодисменти. Ще отбележа, че дори такова скромно есе като "Етикетът в Го" на г-н Лазаров също получи достойна оценка от руските го-среди, което е достатъчно показателно.

На английски също така статията ми "Играта Го или звезди върху гобана", преведена от Цв. Върбанов (за което му благодаря!), беше разпространена от Goama Newsleter. Българският вариант на статията беше публикуван още в 2006-та във в-к "Телескоп". В този вестник бяха публикувани няколко статии също на г-н Лазаров, а също и ръководството "Как се играе Го?", електронната версия на което е публикувана в първия български сайт за Го - Българска Го Академия. Същото ръководство през 2005-та беше представено като книжка (в скромния тираж от 50 бройки), на която сме съавтори, и беше раздавано в Дните за Го в рамките на Месеца на Японската Култура в София.

Не мога да пропусна да упомена и белетристичния успех на Бранимир Събев с разказа "Арлекин", който в 2007-ма бе удостоен с първа и единствена награда за студентски разказ, на което събитие в СУ "Св. Климент Охридски" някои от нас присъстваха и уважиха автора. Неговият разказ в няколко поредни броя бе публикуван във в-к "Телескоп". Като става дума за художественото слово, тук е мястото да спомена и поетът Божидар Богданов, който написа стихотворението "Партия Го" (2005) и го вмести в стихосбирката си "Демиургически упражнения" (2006). Като коментар на неговото стихотворение е статията ми "Демиургическата игра на сферите", публикувана в сайта Вейкиландия. Аз също съм писал стихове, които са прокоментирани от поетесата Стефания Цанкова в статията "Поетичните варианти на Го", за което й благодаря. Между другото, тя ни зарадва със стихотворението "Играта Го"...

Всичко дотук показва, че има какво да кажем ново в областта на вейци или Го или да разгледаме даден проблем или факт по нов начин или под друг ъгъл. Благодарение на научния си ентусиазъм и резултатите от усилията си при изследването на философията, културата и историята на Го - написаното трябва да се представи обобщаващо с подходяща дума или термин. Така изковахме термина "вейцилогия", който означава "наука за Го". По този повод нашата среща е именно "вейцилогична среща".

Г-н Лазаров: Конструктът "вейцилогия" не е безпрецедентен, примерно аналогичен на него "шахматология", въведен от изтоковеда К. Черевко през 1991 г., под който се разбират изследванията на шахматната игра като цяло.

(Одобрителни възгласи.)

Трябва да вметна, че Вейцилогията засега не претендира да бъде академична дисциплина, но вейцилогичните статии и изследвания, намирайки се на гранични научни области и отнасяйки се към конкретни такива, с успех могат да се определят като философски, културологични, исторически и т.н., което дава поле за академичното им представяне. Критики в публичното пространство от рода, че ние като автори продуцираме спекулации, са неприемливи, доколкото джентълменският етикет предполага на статия да се отвърне със статия.

Тук ще спомена за успешната ми Защита на магистърската теза "Пресечни точки между реалиите на общуването и стратегическите игри Шахмат и Го", проведена на 20 февруари 2009 във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - В. Търново, което е също едно представяне на играта Го като философия и стратегически модел на академично ниво. На моята Защита присъства г-н Лазаров, който видя отблизо едно сериозно отношение от страна на изпитващата комисия към защитаваната теза. В сайта Вейкиландия е достъпен засега автореферата на дипломната ми работа. Един от пресните ни успехи като вейцилози е участието ни с доклади на Националната конференция в Институт Конфуций, под надслов "Китай - традиции и съвременност", проведена на 29 май 2009 г.. Йони Лазаров представи доклада "Вейци - модел на Вселената", а моят е "Играта вейци (Го) в трактата Мендзъ", които доклади се очаква да излезат в сборника от конференцията.

До настоящия момент сме написали множество статии, но като цяло може да се похвалим с умерени отзиви от страна на го-общността. Иначе сме отворени за критики, коментари и идеи, за които благодарностите са гарантирани. Понеже броят на статиите ни е значителен, естествено стигнахме до идеята да създадем сайта Вейкиландия, който е с вейцилогична тематика. Публикуването и обединяването на наши текстове в един сайт винаги е било първостепенен въпрос за нас и от опита досега се убедихме, че е нерантибилно да публикуваме цялото си творчество по други сайтове. Отделно се уверихме, че, ако сами не създадем сайт, който да отговаря на нашето виждане за го-сайт или вейцилогичен сайт, всички опити да убеждаваме този или друг вебмастър по проблема за формата и съдържанието са безполезни.

В тази връзка смятаме, че официалният сайт на БГА трябва да се поразтовари съдържателно, да бъде основно спортно насочен, да има информация, която да отразява събитийността в българското Го и да няма толкова философичен привкус.

Г-н Лазаров: Хубаво е да бъде официалният сайт на БГА по-стегнат, да се публикуват обяви за турнири и турнирни таблици.... Обяви за Общи събрания, публикуване на решения от Общи събрания, отчети за дейността на УС и т.н.

Също така, въпреки обособяването на нашата Идея в самостоятелен сайт, сме далеч от мисълта, че двата най-големи и важни по своему български го-сайта трябва да са в конкурентни отношения.

Убедени сме, че българските го-играчи все по-често ще надничат във вейцилогичната проблематика, защото не всичко, което можете да прочетете на английски, руски или други езици за Го, непременно превъзхожда написаното на български език. За в бъдеще ще се радваме и на други вейцилогични срещи, които действително да преминат във формат на конференции. Вие можете да участвате с ваши разработки, сигурно има поне 10 члена от Асоциацията, които са способни да напишат статия, доклад или реферат, а 10 такива материала могат да способстват за една конференция и да се състави един сборник. Естествено, подкрепата на БГА е добре дошла!

Благодаря за оказаното внимание!

(Аплодисменти.)

 

Лекцията изнесе Константин Байрактаров
с подкрепата и участието на Йони Лазаров.
Вейцилогичната среща се проведе на
27.06.2009, Събота, 13:30 - 14:30 ч.,
Институт Конфуций в София,
Зала "Конфуций"

Уважаеми приятели и колеги!

Домакините от Институт Конфуций са интерпретирали тази част от програмата след БГШ като научна конференция, но, както знаете, в обявата ни по мейлинг-листата е отбелязано "вейцилогична среща". А какво се има предвид "вейцилогична", ще обясня впоследствие. Идеята на тази среща е да се проведе беседа за приносите под формата на публикации в/на българското Го, т.е. да се направи един обзор на статии за Го.

Някои от вас са написали по 1-2 статии или есета, но, както можете да се убедите, значителна част от текстовете, посветени на играта Го на български език, са написани от Й.Лазаров и К.Байрактаров. Откъде се започна? В ръцете си държа една брошура за Го, която е поредната модификация от 10-годишната серия. Нейния първоначален вариант се появява в 1999 г. Тези брошурки като информационни материали се явяват първите текстове за масовия читател. За 10 г. са раздадени над 1000 такива по поводи, свързани с провеждане на демонстрации и презентации на играта Го. Важността от писания текст при популяризирането на Го е от изключително значение. Но само да се пишат текстове за брошури не е достатъчно.

Затова за известен период се заехме с преводаческа работа, част от резултатите на която могат да се видят в първия български сайт за Го - Българска Го Академия. До появата на Българска Го Асоциация нашите брошури бяха с надписа на Академията. Постепено преминахме към писането на авторски статии за Го. В тях намират отражение нашите търсения през годините и насъбраните ни знания за Го. Основно може да се каже, че опитът ни в писане и превеждане на статии, доведе до едно разбиране на Го, което в качествен план, представено в текст на български език, на практика представлява българското виждане на вейци. Ние направихме проверка, вървим ли по правилния път или се заблуждаваме като лансирахме извън България наши материали на руски, английски и на други езици... Тук г-н Лазаров може да допълни.

Г-н Лазаров: Другите езици, на които са преведени мои статии, са корейски, японски и турски. Отзивите на представителите на съответните общности показаха ценността на нашите идеи.

Ще отбележа някои текстове, които пожънаха особен успех. В 2007-ма година е публикувано на руския сайт за бойни изкуства и виетнамска култура Нат-Ням.ру изследването ми "Играта Го (ко-вай) във Виетнам". Това го писах продължително време и моят личен успех се състои в написването на първото по рода си изследване, разкриващо някои исторически реалии във виетнамското Го. Стигнах до извода, че присъствието на Го в културата невинаги е съпътствано с неговата масовост. Също така през 2007-ма пожъна успех сред руските играчи статията ми "Богатирското Го в Древна Русия", която самият аз класифицирам като научно есе, доколкото наличната фактология не е достатъчна, за да потвърди или отхвърли тезата (или, по-точно, хипотезата) за присъствието на Го в Древна Русия. За руските читатели беше също интересно да се запознаят с нашето виждане относно изписването на "Го" с главна буква. Статията, написана в съавторство с г-н Лазаров, "Съображения относно изписването на названието на играта Го с главна буква" е публикувана в сборника "Развитие на Русия с помощта на Стратегическото Го" (2007). Тук ще отбележа, че българското отношение по въпроса има своята тежест, защото България е дала азбуката, която днес се ползва от няколко народа и значителна част от населението на Земята, поради което няма по-подходящи от българите да се изкажат за кирилическото изписване на названието на играта Го.

Г-н Лазаров: Да, важността от писането с главна буква, е от голямо значение за представянето на играта. Проблем е необичайната краткост на думата. Но докато ни разберат е имало комични ситуации. На шахматно списание пишем за "шах и Го", а те го представиха като "Шах и го".

Успех с международно значение е монографията на г-н Лазаров "Скритата символика на логичеческите игри", която е писана в 2005-та, но бе представена с необходимото внимание в превод на английски на Международната конференция на бадук-изследователите (ICOB'2008), проведена в Сеул, Ю. Корея. Неговият труд намери своето място в сборника с материалите от конференцията. Отделно тази монография получи много добри отзиви от световно-известни изследователи, което не може да се окачестви като едно "браво" или "потупване по рамото", а една реална висока оценка за българския изследовател. Затова той заслужава нашите поздравления и аплодисменти. Ще отбележа, че дори такова скромно есе като "Етикетът в Го" на г-н Лазаров също получи достойна оценка от руските го-среди, което е достатъчно показателно.

На английски също така статията ми "Играта Го или звезди върху гобана", преведена от Цв. Върбанов (за което му благодаря!), беше разпространена от Goama Newsleter. Българският вариант на статията беше публикуван още в 2006-та във в-к "Телескоп". В този вестник бяха публикувани няколко статии също на г-н Лазаров, а също и ръководството "Как се играе Го?", електронната версия на което е публикувана в първия български сайт за Го - Българска Го Академия. Същото ръководство през 2005-та беше представено като книжка (в скромния тираж от 50 бройки), на която сме съавтори, и беше раздавано в Дните за Го в рамките на Месеца на Японската Култура в София.

Не мога да пропусна да упомена и белетристичния успех на Бранимир Събев с разказа "Арлекин", който в 2007-ма бе удостоен с първа и единствена награда за студентски разказ, на което събитие в СУ "Св. Климент Охридски" някои от нас присъстваха и уважиха автора. Неговият разказ в няколко поредни броя бе публикуван във в-к "Телескоп". Като става дума за художественото слово, тук е мястото да спомена и поетът Божидар Богданов, който написа стихотворението "Партия Го" (2005) и го вмести в стихосбирката си "Демиургически упражнения" (2006). Като коментар на неговото стихотворение е статията ми "Демиургическата игра на сферите", публикувана в сайта Вейкиландия. Аз също съм писал стихове, които са прокоментирани от поетесата Стефания Цанкова в статията "Поетичните варианти на Го", за което й благодаря. Между другото, тя ни зарадва със стихотворението "Играта Го"...

Всичко дотук показва, че има какво да кажем ново в областта на вейци или Го или да разгледаме даден проблем или факт по нов начин или под друг ъгъл. Благодарение на научния си ентусиазъм и резултатите от усилията си при изследването на философията, културата и историята на Го - написаното трябва да се представи обобщаващо с подходяща дума или термин. Така изковахме термина "вейцилогия", който означава "наука за Го". По този повод нашата среща е именно "вейцилогична среща".

Г-н Лазаров: Конструктът "вейцилогия" не е безпрецедентен, примерно аналогичен на него "шахматология", въведен от изтоковеда К. Черевко през 1991 г., под който се разбират изследванията на шахматната игра като цяло.

Трябва да вметна, че Вейцилогията засега не претендира да бъде академична дисциплина, но вейцилогичните статии и изследвания, намирайки се на гранични научни области и отнасяйки се към конкретни такива, с успех могат да се определят като философски, културологични, исторически и т.н., което дава поле за академичното им представяне. Критики в публичното пространство от рода, че ние като автори се продуцираме спекулации, са неприемливи, доколкото джентълменския етикет предполага на статия да се отвърне със статия.

Тук ще спомена за успешната ми Защита на магистърската теза "Пресечни точки между реалиите на общуването и стратегическите игри Шахмат и Го", проведена на 20 февруари 2009 във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - В. Търново, което е също едно представяне на играта Го като философия и стратегически модел на академично ниво. На моята Защита присъства г-н Лазаров, който видя отблизо едно сериозно отношение от страна на изпитващата комисия към защитаваната теза. В сайта Вейкиландия е достъпен засега автореферата на дипломната ми работа. Един от пресните ни успехи като вейцилози е участието ни с доклади на Националната конференция в Институт Конфуций, под надслов "Китай - традиции и съвременност", проведена на 29 май 2009 г.. Йони Лазаров представи доклада "Вейци - модел на Вселената", а моят е "Играта вейци (Го) в трактата Мендзъ", които доклади се очаква да излезат в сборника от конференцията.

До настоящия момент сме написали множество статии, но като цяло може да се похвалим с умерени отзиви от страна на го-общността. Иначе сме отворени за критики, коментари и идеи, за които благодарностите са гарантирани. Понеже броят на статиите ни е значителен, естествено стигнахме до идеята да създадем сайта Вейкиландия, който е с вейцилогична тематика. Публикуването и обединяването на наши текстове в един сайт винаги е било първостепенен въпрос за нас и от опита досега се убедихме, че е нерантибилно да публикуваме цялото си творчество по други сайтове. Отделно се уверихме, че, ако сами не създадем сайт, който да отговаря на нашето виждане за го-сайт или вейцилогичен сайт, всички опити да убеждаваме този или друг вебмастър по проблема за формата и съдържанието са безполезни. В тази връзка смятаме, че официалният сайт на БГА трябва да се поразтовари съдържателно, да бъде основно спортно насочен, да има информация, която да отразява събитийността в българското Го и да няма толкова философичен привкус. Също така, въпреки обособяването на нашата Идея в самостоятелен сайт, сме далеч от мисълта, че двата най-големи и важни по своему български го-сайта трябва да са в конкурентни отношения.

Убедени сме, че българските го-играчи все по-често ще надничат във вейцилогичната проблематика, защото не всичко, което можете да прочетете на английски, руски или други езици за Го, непременно превъзхожда написаното на български език. За в бъдеще ще се радваме и на други вейцилогични срещи, които действително да преминат във формат на конференции. Вие можете да участвате с ваши разработки, сигурно има поне 10 члена от Асоциацията, които са способни да напишат статия, доклад или реферат, а 10 такива материала могат да способстват за една конференция и да се състави един сборник. Естествено, подкрепата на БГА е добре дошла!

Благодаря за оказаното внимание!


(Аплодисменти.)Лекцията изнесе Константин Байрактаров
с подкрепата и участието на Йони Лазаров.
Вейцилогичната среща се проведе на
27.06.2009, Събота, 13:30 - 14:30 ч.,
Институт Конфуций в София,
Зала "Конфуций"


"Очень трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет" (Конфуций)

 
 
* * *