играта Го

По книжарниците:

Пустинния скорпион

Препоръчваме Ви:

Човекът, който обичаше Стивън Кинг

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Афоризми

Защо ти, о неразумний дзюндзъ, се срамиш да се наречеш вейкиландец...

Паисий

* * *
 
Легенда за драконите и играчите
Публикации - Стъклени перли
Автор: webadmin   
Понеделник, 02 Януари 2012г. 22:25ч.

five dragons

За играта Го има много красиви легенди. Една такава е за играчите и драконите. Според китайския календар, 2012 г. е Годината на Дракона, но реалното й настъпване е на 23-ти януари. Това разминаване се дължи на различното отчитане на времето в цикличния лунен и григорианския слънчев календар. Когато настъпи китайската нова година, тогава може да ни посети шестият дракон. А какво се има предвид това, прочетете красивата легенда, която тук се публикува на три езика – български, руски и английски. Не е ясно дали текстът е плод на съвременно митотворчество или е автентична старинна  легенда, но във всеки случай ще бъдете очаровани... :)

*

Хей-дзъ и Бай-дзъ са двама безсмъртни, които много отдавна са изобретили играта Го. Преди хиляди години те започнали спор помежду си кой е по-добрият играч от тях двамата. Техният спор станал известен навсякъде в Небесата. Когато те започнали играта, боговете пратили един дракон да наблюдава. На дракона били дадени точни инструкции да не се завръща преди края на партията. За съжаление, правилата на играта не били все още достатъчно съвършени в сравнение с познатите ни днес. Най-голямата разлика била, че тогава все още не е било измислено правилото Ко. Бидейки безсмъртни и безкрайно търпеливи, те повтаряли една и съща позиция хиляди години. На всеки пет хиляди години боговете изпращали следващия дракон да види дали играта е свършила. В момента пет дракона се намират в близост до играчите и наблюдават играта им. Предполага се, че скоро ще настъпи моментът, когато към тях ще се присъедини шестият поред дракон. Тази незавършваща игра е в заради липсващото правило Ко, забраняващо повторенията, с което се съобразяваме в нашите игри.

Български превод: Bayraktarov, www.weiqiland.net

*


Двое бессмертных Хей-цзы и Бай-цзы много лет назад изобрели игру Го. Тысячи лет шел спор между ними, кто из них лучший игрок в Го. Весть об их споре разлетелась по всем Небесам. Когда они начали игру, боги послали дракона наблюдать за ними. Дракону было дано строгое указание не возвращаться до тех пор, пока их игра не завершится. К сожалению, правила игры тогда были гораздо проще, чем сейчас. Наиболее существенная разница была в том, что не придумано было еще правило Ко. Будучи бессмертными и бесконечно терпеливыми, они повторяли одни и те же позиции тысячелетиями. Каждый несколько тысяч лет боги посылали нового дракона, чтобы убедиться, не завершена ли игра. В конце концов  одновременно пятеро драконов наблюдали за игрой, хотя было предположение, что вот-вот явится и шестой. Так вот и вышло, что благодаря тупику, в который они зашли,  есть у нас правило Ко.

Русский перевод: Ozes, www.nhat-nam.ru

*

Hei-Tzu and Bai-Tzu are the two immortals who many years ago invented the game of Go. Thousands of years ago there developed a dispute between them as to who was the better Go player. Word of their argument spread all over the heavens. As they began playing the Gods sent a dragon to observe the game. The dragon was given strict instructions not to return until it could report the entire game. Unfortunately, their rules were somewhat primitive compared to the ones we use today. The most notable difference was that they had not yet invented the rule of Ko. Being immortal, and endlessly patient, they have been repeating the same position for millennia. Every few thousand years the Gods send another dragon to see if the game has ended. Currently there are five watching the game, although there is speculation that a sixth dragon will soon be on its way. It is because of their standoff that we have the rule of Ko.

Source: The Five dragons

 

 
 
* * *