играта Го

По книжарниците:

Пустинния скорпион

Препоръчваме Ви:

Човекът, който обичаше Стивън Кинг

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Афоризми

No matter how busy you may think you are, you must find time for reading, or surrender yourself to self-chosen ignorance.
Confucius
Няма значение колко зает мислиш, че си ти, трябва да намериш време за четене или сам се предаваш в ръцете на невежеството.
Конфуций
* * *
 
Поход към Го – детска песничка
Публикации - Поезия и живопис
Автор: Йони Лазаров   
Вторник, 25 Август 2009г. 15:31ч.

 

Произходът на китайската поезия, или поне на някои нейни жанрове, може да е от търсене на съответствия между Небето и Земята. Следващите стихове са от детска песничка, която прилича на „поетически ребус”. Който открие добрите съответствия може да се надява на сигурна победа. Пресечете по правилен начин: вертикалните връзки (които циркулират между Небето и Земята) и хоризонталните връзки (в случая при междудържавните взаимоотношения) – и ще откриете знака и думата на победата.

В глава 8 на „Го Юй” („Речи от царствата”), с превод и коментар на В.С.Таскин (Го юй, с.143, 372): „Сян-гун попита гадателя на костенуркови щитове Ян: „В коя луна (по кое време) е най-добре да се нападне царството (държавата) Го?” Гадателят Ян отговорил: „За това се говори в детската песничка:
Утрото в деня под знака бин
Звездата Лунвей ще се скрие в мястото на пресичането на орбитите
на Слънцето и Луната,
Имащите внушителен вид хора с еднакви дрехи
Ще вземат знамена с изображение на дракон,
За да завладеят владенията на Го.
Ярко сияят звездите на Чунхо,
Едва-едва проблясва звездата Тянцъ.
Когато звездата Чунхо се появи в центъра на
Южния сектор на Небето, войската ще удържи победа.
Управникът на царство Го ще избяга.
(превод от руски К.Байрактаров)

Звездата Чунхо ще се появи в центъра на южния сектор, между 9-та и 10-та луна, и това е най-подходящото време за поход срещу Го.”

 

 

Да отбележим, че „Го” (гуо) означава „държава”. Явно в детската песничка се има предвид „държава въобще”, тоест тази стратегема е приложима навсякъде в Поднебесната. Но трябва да различаваме „държавата Го” и „играта Го”.

И сега коментар от Таскин. Дадената песничка е построена на астрономически знаци. Под звезда Лунвей, която се оказва в центъра на пресичане на орбитите на слънцето и земята се има предвид царството Го; Лунвей ще притъпи своя блясък – ще бъде превзета. Чунхо е общото названия за групата съзвездия, влизащи в седемте зодиакални съзвездия в южната част на небето и символизиращи в дадения случай царство Дзин, готвещо се да нападне Го. Под звездата Тянцъ се подразбират владенията на Го. „Хората с еднакви дрехи” са управника и неговите сановници, които по време на военен поход обличат еднакви дрехи [приличат още на еднакви го-камъни – бел. на автора].

За уточняване характера на „детската песничка” е добре да се направи съпоставителен анализ с аналогични произведения, при другите народи от Далечния Изток: с японските поетически загадки „котовадза” и корейските поетически пророчества – „хянга” (Кравцова 1994, с. 237). Нещата, които могат да се проверят оттук са свързани с: предсказание и действие; случайност и необходимост; шанс и план; съответствията между Небето и Земята. За момента, не разполагаме с този съпоставителен анализ.

Каква е връзката на предсказанието на гадателя с логическите игри? Във всяка война в Поднебесната се използват приьомите на заобиколен бой, който се символизира от играта Го и директен сбъсък (както в сянци – китайски шах – две армии влизат в челен сблъсък) и любо – игра на шанса и точния момент.

В детската песничка има най-много скрити позовавания на любо – да се намери точния момент, добрия шанс и да се победи. Другото (скрито) позоваване на любо имаме когато се говори за „седемте звезди от южния сектор” – това е позоваване на 28-те лунни съзвездия, на които се основава астрологичната игра любо. Играта Го, също астрономична и астрологична, е включена в добрия план, който се изработва с професионалния гадател – без добър план и добра прогноза – няма победа. За сянци и директния сблъсък говори „пресичането на орбитите на слънцето и луната и потъмняване на блясъка на Лунвей-Тянцъ”.

Всички деца от Поднебесната знаят, че когато Небето е на твоя страна и звездите са добре разположени – ще удържиш победа. Тази победа може предварително да се разиграе на гърба на костенурката и на дъските за логически игри.

Използвана литература:
1.    Кравцова М.Е. Поэзия Древнего Китая. С.-П., 1994
2.    Го юй – (Речи царств). Пер., вступ. и коммент. В.С.Таскина. М., 1987

 

 
 
* * *