играта Го

По книжарниците:

Пустинния скорпион

Препоръчваме Ви:

Човекът, който обичаше Стивън Кинг

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Афоризми

Защо изследванията на Го в културен, исторически и философски план са важна задача? Без тази платформа България няма шансове скоро да надскочи ръста си в Света на Го. Ето защо това направление трябва да се признава и възприема като приоритено.


Йони Лазаров

* * *
 
За Магическия квадрат от Лондонското четвероевангелие
Публикации - Други загадки (Изследвания)
Автор: Мария Чулова   
Неделя, 26 Февруари 2012г. 15:06ч.

Символно-аналитични наблюдения за Магическия квадрат

от Лондонското четвероевангелие на цар Иван Александър (1331-1371)

Лондонското четвероевангелие    

Никой от нашите първи царе
не изглежда толкова велик като цар Иван-Александър
— неговата военна мощ наподобява втори Александър Велики,
по вяра и набожност той е втори Свети Константин;
така той залови всичките си врагове, подчини ги
и установи мир във Вселената.

 

Из "Възхвала на Иван Александър" (1337 г.)
от неизвестен съвременник на царя

 

 Магическият квадрат е възхвала на божествения характер на царската власт на Иван Александър (упр. 1331-1371 г.) и изобразява кръст с изписано в четирите посоки на света и на кръста титулуваното име "Йоан Александра цар/-я, -ят/" [прочит на оригинала в съвременна кирилица: ИоАЛЕКСАНДРАЦАРЯт].   Около кръста има опасност, която е изобразена със змия, олицетворяваща враговете на България и християнството. Кръстът е отбелязан с различен цвят на буквите и започва симетрично отдолу и отгоре след три знака от края и е плътен равномерно, обединявайки три букви, в които няма симетрия, единствените думи, които могат да се разчетат в кръста са цар и Йоан. Османските нашественици вече се опитват да разделят царството и да спечелят за свои васали българските деспоти. Най-видно е единството в образа на името Йоан, което е изписано в центъра на равностранен квадрат, чиито страни са съставени от по 25 букви, така също лигатурата се намира в центъра на мислена окръжност, в която се вписват голям ромб от 48 пъти изписана характерната българска буква ят. Липсват четири букви ят, които биха завършили ромба и математическата прогресия, но биха излезли извън ограничителния стилизиран квадрат.

Magic Square Магическият квадрат

Приложно-лингвистичният метод на разгадаване на фигурната поема (carmina figurata), огледалната загадка и начина на сътворяването и изисква затворен прочит само на Магическия квадрат и вложената в него символика. Този метод се оказа недостатъчен и за мен бе полезно също да създавам подобни Магически квадрати, за да проверя хипотезите на Рахул Савани и коментарите от Фолио 273. Оказа се, че практическото изпълнение на подобен квадрат е изключително лесно. Възстанових в няколко екземпляра Магическия квадрат без да ползвам разпечатките от сканирания оригинал. За създаване на нов квадрат с името „Д.Е.Н”, „Минута е много” и Мария Чулова важни бяха наблюденията, че думата, която е закодирана във всички посоки в края на квадрата е тетраваггел и е единадесетбуквена. Изписана е напълно точно осем пъти. Считам несъвършените думи в комбинации в квадрата за напълно случайни при методиката на книжовника Симеон.

Йоан Александър и Йоан Богослов Йоан Александър и Йоан Богослов

Количественият математически анализ помогна, доколкото можем да усвоим принципа на симетрията и лесния начин на бързопис на такива квадрати. Този метод напълно отхвърля хипотезата за милиони комбинации на името Йоан Александра царя, защото изследвам само пълните изрази, а не частите от думи, които неизбежно се получават при симетричното вписване на едни и същи букви във вътрешните ромбове. Тук се изписват именно букви в ромба с ясното съзнание, че при тази комбинация в резултат на подредбата в ромба ще се появи името на царя. Ето защо дори едни и същи букви от азбуката в квадрата обозначавам с различна цифра (индекс), за да докажа математическата закономерност. Това може да се представи по следния начин:  Ио[анн]А1ЛЕКСА2НДРА3ЦА4Р1Ят. За изпълнението на такъв квадрат изобщо не е нужно авторът му да е бил математик. Това е езотерично познание, което не означава, че монахът Симеон е владял древно познание за прогресията и регресията. Практиката на исихията или на богомъдрото мълчание наистина е свързана със словесни мантри, но те се срещат при много източни култури.

IO square krest

 

1. Лигатурата I-ῶ (Йоан) се среща само веднъж и се намира в центъра на квадрата.

2. А1 е главната буква на името Александра и се среща четири пъти от центъра на името Йоан към четирите краища на кръста в кафяво.

3. Л се среща само в името на царя Александра и само в ромба – появява се осем пъти.

Осем се представя като към броя на предишната буква се прибави четири, като четирите страни на квадрата и на ромба, четирите посоки на света и кръста. Същото правило важи за целия ромб, а за обграждащите го равностранни триъгълници важи регресивното правило, че всяка следваща буква се среща с четири по-малко. Съвпадат броя на буквите на второто Р и Ят, които са 48. Това е, защото ромбът с ят е най-голям и е незавършен. Броят на ят би трябвало да е 52, ако се продължи прогресията.

4. Е се среща в ромба само в името на царя и се появява 12 пъти.

5. Кси (ξ, кс) - гръцката буква се среща само в ромба и се появява 16 пъти.

6. А2 се появява 20 пъти. Среща се като второ А в името на царя и може би в думата „днес”, която се чете само, ако "кс" се замести със С (поради тази причина в съвременната версия на квадрата за нагледност се ползва гръцката буква Сигма. При заместването на буквата Кси  със Сигма се конструира думата "ДНАСъ", което старинен вариант на "ДНЕС".

7. Н в името на царя и условната дума „днес” (днас) само в двустранен прочит, двупосочно – 24 пъти.

8. Д в името на Александра и в „днес” – 28 пъти.

9. Р в "Александра" и "цар" при двупосочен прочит. Във вътрешния ромб е симетрично по правилото 28+4 с общи появи 32 пъти, а в най-крайния ромб като Р1 в думите "цар", "царя", "царят" се появява 48 пъти.

10. А3 е падежното краесловно а в Александра и винаги участва в обратен прочит на думата цар, само двустранно – появява се 36 пъти. Предходната буква е р и към нейните появи 32 отново прибавяме 4 и това е равно на 36.

11. Ц се употребява в думите "цар", "царя", "царят" и се чете включително двупосочно – появява се 40 пъти.

12. А4 се среща в "цар", "царя", "царят" в крайния ромб – появява се 44 пъти.

13. Р1 вече анализирах по-горе – появява се 44 пъти плюс 4 пъти, напълно в съгласие със симетричността на ромба – общо 48 пъти.

14. Буквата Ят се чете като Я и участва в незавършения ромб, употребена е като определителен член, само осем пъти участва като неопределителната форма „Я”, а по осемнадесет пъти по вертикала /отгоре надолу/ и още осемнадесет пъти по вертикала /отдолу нагоре/ в думата "царят", 38 пъти хоризонтално /отляво надясно/ се появява в  "царя" с кратък член – появява се 48 пъти.


Така свършва прогресивното увеличаване с четири и започва регресивното намаляване с четири в буквосъчетанието ТЕТ1Р2А5ВА6Г(н)Г1Е1Л1, както следва:

11 пъти Т по четири е равно на 44 пъти буква „Т”.
10 пъти Е  по четири е равно на 40 пъти буква „Е”
9 пъти Т1 по четири е равно на 36 пъти буква „Т1
8 пъти Р2 по четири е равно на 32 пъти буква „Р”
7 пъти А5 по четири е равно на 28 пъти буква „А5
6 пъти В по четири е равно на 24 пъти буква „В”
5 пъти А6 по четири е равно на 20 пъти буква „А6
4 пъти Г по четири е равно на 16 пъти буква „Г”
3 пъти Г1 по четири е равно на 12 пъти буква „ Г1”, което се чете като Н (!).
2 пъти Е1 по четири е равно на 8 пъти буква „Е1”.
1 път Л1 по четири е равно на 4 пъти буква „ Л1”.

Само четири пъти симетрично в четирите краища на квадрата е изписано буквосъчетанието ТЕТРАВАГГЕЛ, което на гръцки означава "Четвероевангелие" (Tetraevangelion, гр. "тетра" - "четири" и  "ваггел", т.е. "вангел", се отнася към думата "евангелие" - "благовестие"). Другите произволни комбинации от "тетра" са получени при запълването на правоъгълните равнобедрени триъгълници с очакваните симетрично разположени букви от "тетраваггел". Случайните комбинации от  "ваг", "трава", "лале", "ела", "вар", "аксел" и др.  се осмислят произволно семантично, което не е целено от автора Симеон и неговите помощници, а е неизбежно да има други части от думи, случайно появили се. Важно е по диагонал да се продължи изписването на същата буква от основата на страната на квадрата.

По диагоналите на квадрата има 25 букви, можем да ги наречем знаци, тъй като името Йоан е обозначено с един знак, а именно лигатурата. Разбира се, че симетрично на Йоан са разположени по 12 знака. И по осите на симетрия може да се прочете като  изречение скритото послание или благовестието на Магическия квадрат, което гласи:

"Цар днес е Йоан Александър цар(ят)"

и в реверсивен словоред:

"Цар  Александър Йоан е днес цар".

Този текст не може да е закодиран повече пъти от броя на еднократните букви в името като Н и Д. Само при прочит, който не е по права линия, могат да се получат също ограничен брой комбинации, но те също са напълно преброими. Ще проверим дали варира от 24 до 28 пъти, като имаме предвид двойната употреба на буквите при двустранния прочит. Не достигат много букви за пълни комбинации. Огледалният прочит на думата "цар" е изобретателно хрумване на автора, но думата не може да се появи милион пъти, защото тя участва в до четири комбинации на буквата Ц в четирите посоки на квадрата, а това означава, че буквата Ц, която е изписана 40 пъти, участва в 160 комбинации и се ограничава само в ромба. Извън ромба в триъгълниците се запазват посоките на четене, отсредата към края, после от ограждащото Ят към края на квадрата. "Тетра" и "цар" са думите с най-много комбинации.

Паралелът между Йоан Богослов и Йоан Александър е внушен с изображението им в евангелието и с централния образ на Йоан в квадрата, което го обожествява. Величествеността на загадката се постига чрез предназначението на евангелието, което е служило за религиозните обреди на царското семейство, по-късно е имало централно място в церемониите на коронясване на английските крале. Четвероевангелието на цар Йоан Александър било наследено от сина му цар Иван Шишман (упр. 1371-1395 г.). След падането на България под Османска власт в 1396 г. Четвероевангелието е странствало из Влахия, Молдова, Атон и накрая попаднало в Британския музей в Лондон, където то се пази до днес.

* * *

tetra-den1

Прилагам нов квадрат с имената на „Единение Д.Е.Н.”, „Минута е много” и Мария Чулова, за да докажа забавния елемент в такъв тип загадки, които изискват фигуративно образно мислене, но не е задължително авторите на загадките да са математици. В съвременния квадрат са възможни много повече думи, произволно вписани: има, ами, нима, амин, ария, мари, рами, тату, ини,мини, нено, ира, чул, всичките не са послания, а са въпрос на изпълнение на огледалния метод на изписване на симетрични квадрати, които от съвременна гледна точка са забавни и служат за борба със склерозата и други заболявания на нервната система. Всеки гоблен може да се изпълни успешно по метода на средновековния български автор и да помага на ръкоделката да бродира бързо с различни цветове в ромба и квадрата, а еднаквите букви могат да се избродират в един и същи цвят. В текстилната промишленост ще е успешно да се ползват патриотични щампи от квадрати или ромбове със страни от 25 или 35 квадратчета. Например, „Свобода или смърт”, „Съединението прави силата”, Патриарх днес е Максим, Митрополит днес е Николай.  Посланията могат да бъдат и рекламни и да съдържат „Минута е много”, БНТ, Единение Д.Е.Н.

 

Мария Чулова

за автора: Магистър по "Българска филология", "Английска филология" и "Международни икономически отношения" от ПУ "Паисий Хилендарски".Автор на една стихосбирка и книга с литературна критика. Преподавател.

[прочтение оригинала в современной кириллице: ИоАЛЕКСАНДРАЦАРЯт]

 
 
* * *