играта Го

По книжарниците:

Пустинния скорпион

Препоръчваме Ви:

Човекът, който обичаше Стивън Кинг

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Афоризми

Въображението често ще ни пренася в светове, който никога не са съществували. Но без него ние никъде не бихме попаднали.

Карл Сейгън

 

Воображение будет часто переносить нас к мирам, которых никогда не было. Но без этого мы никуда не попадём.

Карл Саган

* * *
 
Етиката и етикетът в Го - Руският опит
Публикации - Други загадки (Изследвания)
Автор: Weiqiland Team   
Вторник, 27 Октомври 2009г. 18:11ч.

 

Като слабо застъпена тема сред българските играчи на Го може да се посочи темата за същността, необходимостта и ролята на етикета. Етикетът в Го при наличие, че има разбиране за него и е налице желание за неговото претворяване на практика, е едно от условията за позитивното развитие на го-съобществото. Това означава наличие на такова поведение между играчите, което би способствало за невъзникването на конфликти. В тази връзка представяме работата “Етиката и етикетът в Го” на Константин Возников, почетен президент на Кримската Го Федерация и глава на Школа “Стожар”.

Според К. Возников е “важно е да се подчертае, че на базисно ниво Етикетът се определя от четирите предпоставки, които са: 1) Уважение към по-опитните вейчисти; 2) Уважение към Майсторите, Инструкторите и Учителите по Го; 3) Уважение към всички, които споделят с Вас своите умения и разбиране; и 4) Уважение към тези, които съдействат за разпространението и развитието на Го”. Но преди да бъдат представени нашите рецензии за неговата работа, даваме думата на автора на “Етикетът и етиката в Го” – Константин Едуардувич Возников:

 

...Етикетът в Го е тясно преплетен с традициите и ритуалите, играещи ролята на първични психотехники. В това не е трудно да се убедим, ако си поставим за експеримент, и се опитаме да изиграем поне една игра съобразно неговите препоръки от начало до край. Разбира се, че за тази цел ви трябва адекватен партньор, който не винаги бихте го намерили, но при успех са ви гарантирани незабравими впечатления. Желая Ви най-пълно да им се насладите.

Хората, играещи Го, обикновено притежават развито мислене и не по-малко развито въображение. Да прочетат написаното и да се представят в тази роля е достъпно за повечето от тях. Но реално действието и представата за него се различават толкова много, както преход през планински проход и художествения филм за него.

Едно важно свойство на Етикета в Го се заключава в това, че той е пряко свързан с целта на извършваното действие. Имам предвид Го: Практика, Съревнование, Забавление. Все пак в същността си етикетът се явява производна функция именно от Целта. Това е и причината да съществуват в Света на Го различни негови версии.

Школата е духовно пространство, в което практикуващите Го не изпитват необходимост да търсят адекватни партньори. Това й е големият плюс. Но този плюс отчасти се явява и следствие и на съществуването на вътрешен особен кодекс – поведението между вейчистите според живата школна традиция.

Правилата на етикета не са корпус от закони. Те носят препоръчителен характер. Те не са изцяло задължителни и в това е тяхната им особена прелест. Няма нужда да се съсредоточавате на тяхно изпълнение, ако не ги възприемате органично свързани с Вас и със самата игра.

Струва ми се, че преди всичко трябва да се стремим към такова състояние. Да ги усвояваме, или по-точно, да сме проникнати от тях, може и трябва да става постепенно, както това се отнася и за всяка култура.

Няма смисъл и необходимост да заучавате насила. Това е жива традиция, идваща от сърцето. Правилата на етикета само помагат на този, който търси начин винаги да бъде вежлив и с нищо да не обременява своя партньор в играта. В този смисъл, правилата са една кодова система, начин да проявите своето уважение и дружелюбие.

 

Константин Ед. Возников, глава на Школа "Стожар"

 

*

Приятно впечатление прави композицията на работата на К. Ед. Возников “Етиката и етикетът в Го”. Заглавията на отделните модули са подбрани ясно и точно, и позволяват на читателя лесно да се ориентира в текста. Най-общо, от такъв вид компендиум отдавна има нужда го-съобществото. Темата е развита с рядко срещана пълнота. Работата на К. Ед. Возников в качеството си на програмен текст се явява ценен образец и пример за всички, които се стремят да развиват Го в своята страна, регион, град. В началото на такова развитие несъмнено и преди всичко трябва да се основава на подобен Етически кодекс, публикуван и леснодостъпен за всички.

На пръв поглед, работата “Етиката и етикетът в Го” е ориентирана изключително на вътрешните за Школа “Стожар” правила и също толкова вътрешните за нея етически моменти. Обаче това не е съвсем така. Следва да се отчете, че голяма част от изложеното е напълно приложимо и към други съобщества и групи (клубове, кръжоци, школи, асоциации, федерации), доколкото акцентът на работата пада не само върху етикета, разбиран в Школа “Стожар”, но и на Етикета като такъв и цялостното понятие за него. Разглеждан като частен случай, т.е. като етикет собствено за Школа “Стожар”, той сам по себе си представлява интерес. В същото време работата на К. Ед. Возников “Етиката и етикетът в Го” се явява ценен принос за осветляването и осмислянето на тази тема, а много от нейните положения имат не само препоръчителен, но и универсален характер.

Константин Байрактаров, Българска Го Асоциация

*

В “Етиката и етикетът в Го” Константин Эд. Возников разглежда многостранно игровата практика: учебна партия, приятелска партия, турнирна партия, сеанс, хандикапна игра и игра с часовник. В работата авторът е обхванал немалко детайли на игровата практика. Хвърля се светлина върху всички необходими действия преди играта, по време на игра и след играта, които изразяват доброто поведение и взаимоотношенията между партньорите. Притежавайки голям опит в практиката Го, авторът е изпитал, проверил и е изследвал всички елементи, съпровождащи общуването пред игровата дъска. Практиката Го отразява духа на играта, който е свързан със сърцето.

Когато е налице разбирането на тези тънкости, тогава играта между опонентите става и за двамата максимално удовлетворяваща. Тези етически норми на доброто и етичното поведение преди дъската напомнят чайната церемония, която сама по себе си се явява пример за най-чистото проявяване на етикета. Етикетът е система от поведенчески норми, а неговото съблюдаване – израз на етичността на играчите. Както показва авторът, предназначението на етикета не е самоцелно: той като червена нишка свързва и предполага комфортните и психологическите условия за пълноценното взаимодопълващо съ-творчество на участниците в игровия процес. Всичко това се основава на реалния опит и в работата на К. Е. Возников е обусловен стремежът да се съхрани и прераде традицията.

Йони Лазаров, Българска Го Асоциация

*

Правилата на етикета в Го, съставени от Константин Возников, глава на Школа Го И Вейчи “Стожар”, в момента представляват най-пълното обобщение на етикета, обхващащ всички етапи на подготовката и провеждането на играта.

Разбира се, правилата си имат своя специфика, доколкото те са съставени в рамките на живата традиция в школата. Но това само повишава ценността на дадения материал. Още повече, че правилата на етикета в Го са почти неизвестни нито в Русия, нито в Европа. Частично те са забравени и в Азия със загиването на школната традиция като биват подменени с правилата за спортни състезания.

Надявам се, че публикуването на правилата на етикета ще ни помогне да се приближим още към високия стандарт на изкуството Го.

Михаил Емелянов, Руска Школа по Го и Стратегия

*

Материалът е достъпен за теглене на руски език под заглавие “Етикетът в Го. Школа Го И Вейчи “Стожар”. Очаквайте адаптирана версия на български език.

 

 

 

 
 
* * *