играта Го

По книжарниците:

Пустинния скорпион

Препоръчваме Ви:

Човекът, който обичаше Стивън Кинг

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Афоризми

To have little is to possess.To have plenty is to be perplexed.
Lao-tsu


Да имаш малко е притежание. Да имаш много е объркване.
Лао Дзъ

* * *
 
Съветници и стратегически мислители 3. Дзян Дзъя
Вейцилогия - Китайски загадки
Автор: Йони Лазаров   
Понеделник, 07 Септември 2009г. 09:31ч.

 

Ролята на съветник в Древен Китай е особено почетна, но и отговорна. Няколко са знаменитите фигури на съветници и стратегическите мислители: Ки Дзъ и Тай Дзун на границите между династии Шан-Ин и Джоу; Джоу-гун от династия Джоу; Конфуций от „Пролети и Есени”; Мен Дзъ от „Борещи се царства”, Джан Лян от Хан; Джугъ Лян и Цао Цао от епоха „Трите царства”. Тези личности следват кисейдо – пътят на мъдреца, а самите те са кисей – „съвършеномъдри”, една от титлите в Го. За някои от тях има и достоверни данни, че са практикували древното изкуство Го.

Дзян Дзъя (1210-1120 ВС) е реална историческа фигура в Древен Китай и основател на стратегическата наука. Бил върховен съветник и пръв министър в mcрвите години на династия Джоу (1122-221 ВС). Написал е трактата „Шест секретни стратегически учения”, който е включен във военния канон. По-късно Дзян Дзъя превзел народното въображение и бил участник в редица фантастични сцени. Дзян Дзъя е известен с много имена: Тайгун, Тайгунуан, Люй ван, Дзян Люшан.

 

Дзян Дзъя бил военен съветник на последния управник от династия Шан-Ин – Джоусин. След като последният се изявил като тиранин под влияние на съпругата си Дадзи и започнал да малтретира министрите и народа си, Дзян Дзъя напуснал службата; той знаел, че неговото време не е още настъпило. Чашата преляла, когато Джоусин започнал да си прави „еленов парк”, където да му се принасят жертви като на живо божество.

По същото време Вен Ван събирал армия, за да приключи с несправедливото управление на Джоусин. Интересен е начинът, по който се запознават двамата най-забележителни мъже по това време. Вен Ван се разхождал покрай реката и срещнал все още непознатия за него Дзян Дзъя да лови риба по необикновен начин: направо с острие, без кукичка и примамка. Завързал се разговор и Вен Ван постепенно разбрал, че това е предсказания му от неговия дядо учител и съветник. Станал ясен маниерът на мислене на Дзян Дзъя – започваш ли нещо, изчаквай търпеливо колкото е необходимо, за да се образуват благоприятните обстоятелства; може би от тук произлиза китайската поговорка: „Ако стоиш достатъчно дълго време на брега на реката, ще видиш целия свят да минава покрай теб като парад.” Разговорът завършил като Дзян Дзъя бил нает на служба, който казал, че новата династия Джоу ще управлява толкова години, колкото крачки направи Вен Ван до колесницата си; Вен Ван направил 800 крачки.

Дзян Дзъя служил като върховен съветник и пръв министър на Вен Ван, а когато последният починал, продължил службата при неговия син У Ван. Идвало времето за решителната битка между старото и новото, битка за смяна на династиите. Въпреки че била търпеливо подготвяна до този момент, Дзян Дзъя дал пак съвет на У Ван да чака още. Когато настъпил моментът, Дзян Дзъя дал знак и се пристъпило към решителната битка при Муе (1122 г. ВС, на 35 километра западно от столицата на Шан-Ин). У Ван живял една година след тази битка, Дзян Дзъя – две години, но и двамата изпълнили своя стратегически план. След битката Дзян Дзъя дал съвет на У Ван, да превъзпита тези, които може; порочната съпруга на Джоусин не би могло да бъде превъзпитана и Дзян Дзъя дал съвет да бъде екзекутирана; Джоусин сам сложил край на живота си като се самозапалил.

В битката при Муе Дзян Дзъя бил главнокомандващ. Армията на Шан многократно превъзхождала армията на Джоу, но Джоу постигнали победа като главните фактори на победата били многогодишната подготовка и стратегическия гений на Дзян Дзъя и У Ван. Битката се водела едновременно на Земята и Небето. По-точно може да се каже, че У Ван ръководил битката на Земята, докато Дзян Дзъя ръководил битката на Небето. Битката на Небето била известна още като „Битката на десетте хиляди духа”. По своя драматизъм тази битката прилича на битката в Древна Индия между Слънчевата и Лунната династия, описана в епоса „Махабхарата”.

След битката при Муе Дзян Дзъя се оттеглил и му било дадено да управлява царство Ци на полуостров Шандун. Много по-късно в Ци се създава академията Дзи-ся, където над три хиляди учени написали философския сборник „Гуан Дзъ”.

 

Трактатът „Лю тао” - „Шест учения” бил под форма на разговор между Вен Ван, У Ван и Дзян Дзъя. Той съдържал шест глави: „Граждански секрети” (излагат се принципите на държавното управление); „Секретите на военната политика” (излагат се основите на военната политика); „Секретите на дракона” (ръководните принципи за главнокомандващия); „Секретите на тигъра” (стратегическото управление на войската); „Секретите на леопарда” (тактическото управление на войската); „Секретите на кучето” (обучението на войската).

 

 
 
* * *