играта Го

По книжарниците:

Пустинния скорпион

Препоръчваме Ви:

Човекът, който обичаше Стивън Кинг

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Афоризми

(A shicho works or doesn't work, but sometimes you don't see it, you don't play it). The possible and the impossible are visible and invisible. What happens is always what you see, what is played.

- There are possible things, impossible things, and things that happen. Sometimes things happen that were impossible.

* * *
 
Съветници и стратегически мислители 1. Ки Дзъ
Вейцилогия - Китайски загадки
Автор: Йони Лазаров   
Петък, 04 Септември 2009г. 16:21ч.

 

Ролята на съветник в Древен Китай е особено почетна, но и отговорна. Няколко са знаменитите фигури на съветници и стратегическите мислители: Ки Дзъ и Тай Дзун на границите между династии Шан-Ин и Джоу; Джоу-гун от династия Джоу; Конфуций от „Пролети и Есени”; Мен Дзъ от „Борещи се царства”, Джан Лян от Хан; Джугъ Лян и Цао Цао от епоха „Трите царства”. Тези личности следват кисейдо – пътят на мъдреца, а самите те са кисей – „съвършеномъдри”, една от титлите в Го. За някои от тях има и достоверни данни, че са практикували древното изкуство Го.

Ки-дзъ от династия Шан-Ин е живял в ХІ век ВС. Той бил съветник на последния управник на Шан, цар Джоусин. Когато цар У завладява Шан и установява новата династия Джоу, Ки Дзъ отказва да служи на новата династия – така разбира своя дълг. Все пак прави две забележителни неща, които го издигат на високото стъпало на стратегическата наука.

 

Ки Дзъ отива в Древна Корея, за да образова там народа. Една от легендите за Го гласи, че е занесал там Го, като един от инструментите на обучение. Ки Дзъ е също припознат в корейските древни текстове. Ки Дзъ отива с 5000 поданици и се заселва в района на съвременен Пхенян. За отиването му в Корея разказва 36 хексаграма от Идзин, Китайската класическа книга на промените. Ето интерпретацията на Щуцкий: хексаграмата Мин и („Поражение на светлината”) е свързана като двойка с предходната 35 хексаграма, която беше издигане на слънцето. Новата хексаграма ни представя, че Слънцето се спуска, а мъдрецът трябва да отстъпи в необходимия момент. Всъщност, тази хексаграма има и тълкувание „Просвещение на варварите”, защото втората дума от името означава и „варварин”. Така Ки Дзъ от високата култура на Шан отива при варварите в покрайнините на Корея. И двата коментара се срещат в литературата, макар че Оу-и (един от коментаторите на Идзин) настоява само за първия; знаменитият философ от династия Мин Хуан Дзун-си (1610-1695), настоява за втория прочит на хексаграмата. При това низхождение, мъдрецът естествено среща трудности. Но именно в трудностите и в потъмняване на блясъка, той трябва да бъде издръжлив и винаги да постъпва водейки се от своята чистота и правота. Затова и краткият текст представящ общо хексаграмата гласи: „Поражение на светлината. Благоприятна е издръжливост в трудностите.” Конкретно Ки Дзъ се споменава в пета черта на хексаграмата и коментариите към нея. Той презпочел пълното уединение и живот сред хора от чужда и по-малко развита култура, отколкото служба при човек, който считал за узурпатор. Петата позиция: „Слаба черта на пето място. Поражение на светлината на Ки Дзъ. Благоприятна е издръжливост.”

Въпреки увещанията на цар У, новият управник от династия Джоу, Ки Дзъ не останал на служба при него. Но традицията гласи, че преди да тръгне за Корея е съставил наръчник на управление наречен „Великият план” и той е включен в състава на Шудзин (Книга на историята). Това е един читаем и сега текст, и от него мениджърите могат да научат много неща. Впрочем, той е толкова сложен и богат на идеи, че е невъзможно да се обсъди тук. Състои се от девет раздела: първи раздел – за петте начала (вода, огън, дърво, метал, земя); втори раздел – за петте способности на човека; трети раздел – за осемте държавни дела; четвърти раздел – за петте основи на времето (тук са включени 28 лунни станции и 12 знака на зодиака); пети раздел – за съвършенството на управника; шести раздел – за трите морални качества на управника; седми раздел – за използване на съмненията при гадание; осми раздел – за различните знамения на природата; девети раздел – за петте проявления на щастието и шестте нещастни крайности.

 

 
 
* * *