играта Го

По книжарниците:

Пустинния скорпион

Препоръчваме Ви:

Човекът, който обичаше Стивън Кинг

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Афоризми

No matter how busy you may think you are, you must find time for reading, or surrender yourself to self-chosen ignorance.
Confucius
Няма значение колко зает мислиш, че си ти, трябва да намериш време за четене или сам се предаваш в ръцете на невежеството.
Конфуций
* * *
 
Цин Шъхуанди - Първият император
Вейцилогия - Китайски загадки
Автор: Йони Лазаров   
Сряда, 14 Октомври 2009г. 16:28ч.

Една от влиятелните личности в световната история е Първият император, основателят на династия Цин – Шъхуанди (Цин Шихуанди, Цин Ши Хуанди, Цинь Шихуанди). Дори не сред живите, той продължава да оказва влияние на историята от своята гробница-лабиринт, а неговите 10000 войника продължават вярно да му служат.  

Животът и деятелността на Шъхуанди са непостижими, в тази статия се разглеждат само някои моменти от жизнения път, интереса е повече насочен към (не)възможните връзки с вейци (Го). Почти всички историци приписват на Първия император липсата на книги в тяхната област, не правят изключение и историците на вейци. Няколко са водещите нишки, с които се опитвам да разбера Шъхуанди; въпреки, че е той е непостижим. Нишките на Ариадна: Идзин (Книга на промените), мислен експеримент, идейният му последовател У-ди, Го (вейци), символичните действия. 

Важна нишка в разсъжденията ми е теорията на Го (вейци). Разглеждам живота на Шъхуанди или това, което ми е познато от него, като една партия за Го (вейци). Шъхуанди е реализирал един от десет хиляди възможни живота, така както в партия за Го, се реализира само един вариант от десет хиляди възможни.

 

 

Биографични моменти. Първият Император обединява чрез войни и дипломация Древен Китай през 221 BC. Преди него Китай също е бил обединен при династии Ся, Шан-Ин  и Джоу, но по-различен начин. Последните три династии са били с феодална идеология, докато Шъхуанди, лишава от автономност всички завзети царства и региони и прави Единна Империя. Единната Империя се нуждае от единен култ и той се въвежда в лицето на Тай-и – Върховното едно. Тай-и е синоним на тай-цзи – Върховният предел.

На 13 години става цар на Цин. Освобождава се от влиятелния си регент и чичо Лю Бувей и назначава за министър легиста Ли Си. Започва войни и завладява една след друга останалите 6 държавици. Между другото безцеремонно завладява идеологическия център Джоу, който дава име на династията. Домейнът Джоу по това време не е военна сила, той е нещо като Делфийския оракул – там стават общокитайските събирания и мирни конференции. Ако продължим аналогията с Делфийските игри – може би там са се провеждали и общокитайски игри, в частност мачове по вейци и любо. Завладяването на „Делфийския оракул” е символично, Шъхуанди разбира символичните действия.
Всички държавици виждат заплахата, която идва от Цин и се опитват да правят коалиции, така наречените „вертикални и хоризонтални съюзи”, но те се оказват нерезултатни срещу мощта и устрема на Цин. Междудругото в практиката на хоризонталните и вертикалните съюзи, някои изследователи виждат възможното изобретяване на вейци, макар и тези теории да не са много издържани и обосновани.

Шъхуанди преживява няколко опита за убийство и преврат. Последният опит за убийство, преди да обедини Китай, е пресъздаден във филма „Герой”, с режисьор Джан Имоу, в главната роля – Джет Ли. Във филма има епизод с вейци, в Павилиона за вейци.

Най-интересният опит за покушение е направен след обединението на Китай от Джан Лян, аристократ от току-що завзетото царство Хан (да не се смесва с династия Хан, която следва след династия Цин); Джан Лян бил познавач на вейци. Той се заклел да отмъсти, продал всичкото си имущество, наел силач, и причакали каретата на Шъхуанди на един хълм. Силачът пуснал една скала по каретата и я смазал. Обаче се оказало, че Шъхуанди пътувал във втора напълно идентична карета, направена специално да се „размножава образа” му и да не може да се локализира точно къде се намирал. След неуспешният опит, се претърсил целия район в продължение на дни, но не се намерили следите Джан Лян и неговия помощник – и те владеели изкуството да ставаш невидим. Джан Лян е един от петимата най-големи стратегически мислители на Китай, той помогнал на Лю Бан със съветите си да разгроми Цин и да създаде династия Хан. Другият знаменит стратег и съвременник на Джан Лян е Джугъ Лян, известен също с познанията си по вейци (Го).
Изкуството императорът да бъде невидим е разработено от легиста Хан Фейдзъ: „Прикривай следите си и пази в тайна източниците си, така че поданиците ти да не могат да открият извора на действията ти...Просветеният владетел отмаря във височайше бездействие, а там долу неговите министри треперят от страх.”

Основи на идеологията. Царство Цин преди Шъхуанди използва повече шанската култура за образец, затова донякъде се гледа на Цин от другите държавици като „чужда”. Шъхуанди използва легистката управленска философия, вече обобщена от Хан Фейдзъ, съученик на Ли Си при философа Сюн Дзъ в Академия Дзи-ся в царство Ци.  Другата традиция, която изучава Шъхуанди е компилацията на неговия регент Лю Бувей – „Люй ши цюн цю” – която била тогавашното обобщение на „стоте философски школи”. Както е известно, Шъхуанди забранява стоте школи, и можем само да гадаем, защо го е направил. В изключителното си есе за Шъхуанди „Стената и книгите”, Луис Хорхе Борхес, предполага, че може би причините са лични: майката на Шъхуанди е била наложница на Лю Бувей преди да стане съпруга на неговия баща (цар на Цин), освен това Лю Бувей е подготвил един неуспешен опит за убийство – така поради лични пристрастия стоте школи са били забранени. Всъщност, личните пристрастия за един управник, който иска да стане безсмъртен, и да основе династия, който да управлява 10000 поколения – може би са решаващи; колкото по-добре се направи идеологическия фундамент – толкова повече дълголетна ще е династията.

Друга значителна традиция от която черпил Първият император е ученията на академия Дзи-ся от царство Ци, събрани в компилацията „Гуан дзъ”; Ци е последното царство, което превзема. Оттук, той взема почти готова имперската идеология направена от Сюн Дзъ; идеите на даосите и търсенето на безсмъртие, идеите за търсене на острова на безсмъртните и планината Пънлай в него. Всички тези неща са важни за Шъхуанди, и може да се преполага, че да сложи контрол върху тези писания, той ги е унищожил или имитирал тяхното унищожение.

Даоската алхимия.
Добри очерци за даоската алхимия са книгите на Торчинов, Гъ Хун, Арсениев и ред други. Тука само някои аспекти от практиката на Шъхуанди. Той унищожава значително количество книги, но запазва книгите по земеделие, медицина, Идзин, даосизъм и други практически книги. А Сутулова пише: „Поисками   бессмертия   занимались   еще задолго  до оформления даосизма  как религии.  Китайская литература изобилует рассказами об отшельниках,  алхимиках,  императорах,  занятых поисками бессмертия, эликсира  жизни,  островов,  населенных  небожителями. Эликсир жизни пытался отыскать Цинь Ши-Хуанди (221-210 гг. до н.э.). Ханьский У-ди (140-87 гг. до н.э.) принимал пилюли бессмертия.”
Историята описва Шъхуанди, като много трудолюбив и ученолюбив. Казват, че всеки ден е чел докладите, които пристигат от всички краища на империята или в обем повече от 30 килограма бамбукови свитъци. Казва се, че в последните си години се интересувал много от вино и жени. Може би с това не успява да достигне безсмъртие, защото смесвал рецептите, които му давали даосите с алкохол, което е противопоказно; всъщност ал-кохолът се е зародил заедно с ал-химията. Алхимията, разбира се, е дума с арабски корени, но арабите имат поговорка: „Търси истината, дори и да я намериш в Китай.”
Иронията е, че борейки се за дълголетие и безсмъртие Шъхуанди постига ускорена смърт на 48 години. Ако приемем, че това е „естествена смърт”, то императорът, който приложил така много насилие, е умрял от естествена смърт. Впрочем, в „Люй ши цюн цю”, със съставител Лю Бувей, е написано в глава втора „Уважение към себе си”: „Преждевременната смърт и нещастие, разрухата и гибелта не идват от само себе си, а се предизвикват от заблужденията на хората. Точно така стои и положението с дълголетието на човека и спокойствието в страната. Затова, този, който е постигнал Дао, той изучава не следствията, а причините. Само така може да се достигне желания резултат. Това положение не може да не се знае.” И още от същата глава: „В света има такива държавници и знатни хора, в които няма способности и достойнства, но въпреки това те желаят за себе си дълголетие. Обаче, всичко което правят, противоречи на техния естествен живот. В такъв случай, каква полза има, че те желаят за себе си дълголетие?”  По-нататък в същия трактат се вметва: „Поднебесната не принадлежи на един човек, тя принадлежи на всеки.” Наистина, от приведените цитати, се вижда, че има защо Шъхуанди да ненавижда от сърце Лю Бувей. Още една причина стоте школи и „Люй ши цюн цю” да бъдат забранени.
Най-тайнственото начинание на Шъхуанди е експедициите за търсене на острова и планината на безсмъртните Пънлай, инициатива наследена от царство Ци, след това продължена от последователя му У-ди. Тъй като Шъхуанди „не признавал неуспехите”, участниците в тези експедиции му докладвали само „хубави новини”. А когато трябвало да му докладват „лоши новини” – те просто не се връщали; било ясно върнат ли се с лоши новини, ги очаквала сигурна смърт. Затова се предполага, че една такава експедиция е достигнала Япония и е останала там. В днешни времена в Япония има паметник на една такава експедиция. Какви знания и практики е донесла предполагаемата експедиция в Япония не е известно. В частност, не е известно, дали е занесла вейци. Няма данни в Япония, че вейци е съществувало преди официалното му появяване през Пекче (Корея) през VІ или VІІІ век от н.е.
Знаменитият историк Бан Гу (32-97), автор също на „Есенция за вейци”,  свидетелства в „Хан шу” (История на династия Хан): „Когато Цин Шъхуанди за първи път обединил империята, той се отдал на култа към безсмъртните. Тогава той изпратил много хора, Сюй Фу и Хан Джун в морето с непорочни юноши и девойки в търсене на безсмъртните и техните лекове. Но те избягаха и никога не се върнаха. Тези опити предизвикаха недоволство и ропот в Поднебесната.” След това Бан Гу продължава за времената на У-ди: „С възвишаване на Хан Синюан, Пин от Джао, Шао-вън, Гунсун Цин, Луан Да и други от [бившето царство] Ци – всички те получиха почести и награди от императора У-ди, по причина на тяхното познанство с методите на безсмъртните, знанията за алхимия, умения да се извършват жертвоприношения, да се служи на духовете, походите в морето към безсмъртните и техните лекове. Подарените им дарове съставляваха хиляди мерки злато. Луан Да беше на особена почит и даже се оженил за принцесата. Титулите и наградите се изсипваха върху него в такова количество, че всички в пределите между четирите морета бяха потресени...” (Торчинов 1998: 248). Да припомним, че Луан Да беше „магнетичният играч на Го”. Сутулова допълва картината за ролята на даоските наставници: „Поскольку  способов  достижения бессмертия много, необходим был мудрый наставник,  который  указал  бы,  по какому пути следовать, в каком  направлении  прилагать  усилия.  Кроме  того,  в трактатах  и руководствах   даны лишь  самые  общие  указания.   Без  разъяснений учителя,   без   его   расшифровки  невозможно  овладеть  методом  и процедурами в полном объеме. Тайна останется нераскрытой.”

По времето на Шъхуанди се полагат тайните основи на „вътрешната алхимия”, много от нейните практики са известни от царство Ци и Шъхуанди е в течение на нещата. Съществува и един знаменит фрагмент за даоските практики при Джуандзъ (гл.6, беседата на Ню Ю с Нанбо Дзикуем). Шъхуанди не унищожава книгите за алхимия и Идзин (Книгата на промените). Това, което е невидимо по времето на Шъхуанди, става видимо по времето на неговия последовател У-ди.
Вътрешната алхимия създава микрокосмос, където нещата си съответстват на външния свят – макрокосмоса и обратно. Това е една от аксиомите в корелативното мислене в древнокитайската философия. Число 361 свързва микро и макрокосмоса, по един от възможните начини. 361 са важните акупунктурни точки в човешкото тяло. 361 са дните в календара в макрокосмоса. 361 са пресечните точки на на дъската за Го, или по-точно 361=360+1. С уговорката, че в двата важни философски трактата на времето, „Люй ши цюн цю” и „Хуайнандзъ” – няма пряко позоваване, че това е свързано с Го.
Идеята за единство на микро и макрокосмосът е позната и на запад, както изяснява Мишел Фуко: „ И тъкмо тук функционира твърде известната категория микрокосмос. Това древно понятие е било без съмнение съживено през средните векове и началото на Ренесанса от една неоплатонистична традиция. В крайна сметка, обаче през ХVІ век то започва да играе фундаментална рола в познанието.” (Фуко 1992: 73)
В трактата „Люй ши цюн цю”, на който съставител бил Лю Бувей, чичото и регента на Шъхуанди, пише в глава първа „Основите на живота”: „Затова съвършенномъдрият овладява нещата, за да се използват те за съхраняване на природата на човека в цялост. Когато природата на човека е цялостна, неговата душа става спокойна, очите – зорки, ушите – чувствителни, обонянието – остро, вкуса – чувствителен, а 360-те ставни връзки функционират добре...” В същия трактат: „Небето, Земята и десетте хиляди неща напомнят тялото на човека.” Познавателните методи за ориентиране в микро и макро света били така обяснени от Лю Бувей: „ Какво са използвали предишните владетели, изработвайки своите закони? Но нали, всеки от нас е човек, това означава, че изучавайки себе си, е възможно да познаеш и другите хора. Изучавайки съвременността, може да се познае древността. Та нали древността и съвремеността – това е единно цяло, другите хора и аз – подобни същества. Има притежаващи добродетели мъже, те са силни с това, че по близкото узнават далекото, по днешното узнават древното, по видяното узнават невидяното. Ето защо, изучавайки сянката, която хвърля гномона, те узнават за движението на Слънцето и Луната, за движението на силите Ин и Ян...” Лу Бувей все пак предупреждава, че и в този метод си има граници: „Малкият квадрат е подобен на големия квадрат; малкият кон е подобен на големия кон; но малкият ум – въобще не е подобен на големия ум...Във вещите по същество има такива, които могат да играят само малка роля и не могат да играят голяма роля; има нещо които могат да се използват наполовина, а не целите.”
Хуайнандзъ, която е популярна във времената на У-ди: „Опират се на малкото, за да разберят голямото; вместват се вътре, за да се управлява външното; действа се меко, а на практика твърдо; с помощта на слабото се превръщаш в силен. Следвайки промените, се овладява изкуството на Едното, и с помощта на немногото се управляват десетте хиляди неща.”  Хуайнандзъ: „То же относительно звуков:  1 трубка рождает 5 звуков, 12 трубок образуют 60 тонов. Умножим 6 х 6 и по­лучим сумму - 36. 360 тонов определяют дни в году.”  Хуайнандзъ: „Небо имеет 12 месяцев, которые уп­равляют 360 днями. Человек также имеет 12 больших суста­вов, которые распоряжаются 360 малыми суставами. По­этому предпринимать какое-то дело и не следовать небу -значит идти против того, что тебя породило.”
Има две неща от алхимията и Идзин, които обуславят грандиозната работа по Стената. В алхимията имаме прегради и „митнически пунктове” през които енергията тече; в идзин, хексакрама №1 е казано „На северо-изток се пази, там ще срещнеш врагове, на юго-запад ще намериш приятели.” Така Шъхуанди прави Стената на северозапад, за да се предпази от хунну, а на югозапад прави експанзия към Виетнам. Това е и първата хипотеза за възможното появяване на вейци във Виетнам – по времето на Шъхуанди.  Втората хипотеза е за времето на У-ди, който повтаря същите действия. (Байрактаров 2006).

Даоската алхимия и конфуцианството по-отделно ратуват за хармонията и биха могли да съсъществуват заедно; конфуцианството като обяснителна парадигма за външния свят – макросвета, даосизма като парадигма за вътрешния свят – микросвета. Може би, историческа незаслуга на Шъхуанди е тяхното противопоставяне; легендата разказва, че Шъхуанди така и не намерил 9-те свещени съсъда завещани от Конфуций, символ също на приемствеността в династийните промени; може би това е наклонило везните на честолюбивия император към даосизма. Проблемът за хармонията и съсъществуването е решен от последователят на Шъхуанди – император У-ди.


Числовите образи на Шъхуанди. 6 и 36 се срещат непрекъснато в практиката му. Той е имал повече от 25 деца, не всичките познати и припознати; може би е искал да ги докара до 36, колкото са административните провинции в цински Китай, та всяка провинция да получи управляващ. Известно е, че „управляващото число” на династия Цин било 6, така 6 на квадрат е 36. 36 небесни пещери имаме в  даосизма (най-вероятно кодифицирани при Шъхуанди). 6 са конете в колесницата на Шъхуанди. Тайнствените стратегеми са също 36 на брой, вярно те са известни доста по-късно. Първата част на „Дао де дзин” се състои от 37 джана – 36 +1.
Съвременният историк Дж.Робъртс пише: „Тъй като Джоуската династия е била свързана с елемента огън, Цинската династия се идентифицира с елемента, който огънят не може да преодолее, а именно с водата, и съответно – с черния цвят и с числото шест. В цялото дворцово общество преобладаващ става черният цвят и при всички измервания шестицата се приема за отправно число.”

Десет хиляди е едно от най-важните числа в китайската философия. То се среща и преди Шъхуанди, но по негово време изпъква. Шъхуанди като първи император е правил планове, че неговата династия ще управлява с 10,000 императори. Великата китайска стена е замислена като стена дълга 10,000 ли.  Легенда гласи, че строежът ще завърши, когато тя прибере 10,000 мъртъвци, вградени в нея. 10,000 са теракотените войници в гробницата на Шъхуанди (реално са по-малко). В двореца си Шъхуанди прави колонна зала, която може да побере 10,000 души. Шъхуанди въвежда заплата за най-висшите сановници от 10,000 крини ориз.
Бъмбър Гаскойн така вижда пътя до десетхилядния император: „ Империята на Шъхуанди се разпада след смъртта му. Само четири години живот остават от вековечната династия, през които първият министър Ли Съ организира самоубийството на престолонаследника и поставя на трона свое протеже – Вторият суверенен император. Почти незабавно самият Ли Съ е отстранен от главния дворцов евнух, а Вторият император пада жертва на някой си, който се обявява за Третия суверенен император, и така нататък.”

Император У-ди. Почти равен на историческия експеримент направен от Шъхуанди е повторен от император У-ди. Той е идеен продължител на Шъхуанди, и е реализирал също толкова мащабни проекти, макар и в други времена и обстоятелства. По действията и мотивите на У-ди, може да се съди за невероятния и нереален Шъхуанди. Император У-ди, в аналогия с Шъхуанди, продължава укрепването на Великата китайска стена; продължава изграждането и укрепването на речен канал; продължава войните с хуните (сюнну, хунну) на запад; води завоевателни войни с Виетнам; стремял се е към безсмъртие и е пращал експедиции за търсене на острова и планината на безсмъртните Пънлай; също е бил познавач на вейци, от което с обратна връзка можем да съдим, че и Първия император е бил познавач. Най-близките съветници на У-ди остават даоси, великолепни познавачи на вейци. Един такъв е магнетичният Луан Да, описан в даоския трактат на Гъ Хун „Баопу-цзи”.

Майката на У-ди е ревностна даоска, но У-ди успява да укрепи влиянието на конфуцианството и създава влиятелната Имперска (конфуцианска) Академия.

При У-ди имперската идеология била вече в завършен вид. Благодарение и на такива блестящи учени като Дун Дзюн-шу. Последният издигнал принципа: управление чрез хармония.

Взаимоотношения с Дзоу Ян и корелативната философия. Как Шъхуанди се е опитвал да спре или контролира хода на историята? Петте фази по метода на преодоляването дават отговор. Петте елемента наредени по линията на взаимното преодоляване: водата гаси огъня, дървото изчерпва водата, металът прерязва дървото, дървото гори от огъня... Това мислене е взето от философа Дзоу Ян от Академия Дзи-ся. Така Шъхуанди смята, че наследява династия Джоу – чрез преодоляване (за съжаление не успява да намери 9-те жертвени съсъда на Конфуций, за да осъществи приемственост).

Всяко управление се състои от две части – разрушение и съзидание – по известната поговорка „Царството се завзема с кон и меч, но се управлява с перо и култура”. След това петте елемента могат да се подредят по линията на съзиданието: водата захранва дървото... Шъхуанди може би е разбирал това, но късото му управление не успява да осъществи втората фаза на съзиданието достатъчно ясно. Има аналогия с късото управление на Александър Велики – той осъществява плана на Аристотел за управлението, но първата му фаза главно се състои в потушаване на въстания в огромната му империя, след това умира млад във Вавилон, най-вероятно от отрова. Шъхуанди умира млад след упорито поглъщане на отровите сяра и живак, предназначени за безсмъртие.

Символичните действия на Шъхуанди. Без съмнение непълен списък, описващ действията на невероятния император. Той не е нито първият, нито последният, който стриктно изпълнява символизма. Символизмът осъществява връзката между микро- и макро-света; запазването на хомеостазиса на човешкото тяло и запазване на единството на империята. От физична гледна точка – законът за запазване на енергията. Символизмът се ражда по най-естествен начин в практиката на управлението (колкото и рационалистично някои да обясняват управлението). Императорът разполага с 24 часа в денонощието или 86400 секунди, през това време той се стреми да управлява и контролира безбрежната по численост и територия империя.

Стремежът е да се контролира всичко, но това е невъзможно, затова трябва да има (непълен списък): Единен култ (Тай-и), който въвежда единни правила и матрици на поведение; делегиране на права (36 провинции и 36 губернатори) и обратна информация – четене на доклади (чете по 30 килограма свитъци на ден). Без символика и „символична власт” тази програма не може да се реализира.

Върховен израз в китайската теория на управлението, е че императорът стои на север и гледа на юг и всичко се организира от само себе си – „вей у-вей” -  „управление чрез не-действие”. Да вмъкна, че Шъхуанди изглежда твърде действен; може би е планирал повече не-действие по-нататък, но понеже животът му е кратък – това е трудно непроверимо.

Желаейки да опознае империята си, Шъхуанди разпорежда отвсякъде да му носят умалени образи на природните красоти. Така му донасят умалени скали и умалени растения, откъдето се раждат изкуствата бонсеки и бонсай.  

Шъхуанди има намерение да пренесе в реална жертва 10,000 война за неговата гробница. Първият министър, загрижен за икономическите и военните устои на империята му дава съвет да използва теракотени войници, Шъхуанди се съгласява.

Шъхуанди разбира и използва числовата символика: числото на династията е 6; 36 се среща на много места. Шъхуанди широко използва „най-голямото символично число 10,000”.

Вместо заключение, може да се каже, че е много вероятно Шъхуанди да е знаел за вейци (Го), но няма никакви сигурни свидетелства за това. Окончателната присъда – дали Шъхуанди е практикувал Го ще бъде произнесена, когато се изследва по-подробно неговата гробница. Понастоящем, тя не е достатъчно изследвана, тъй като много от нейните места са недостъпни и са подготвени изненади за археолозите в стила на египетските пирамиди. Гробницата на Първия император е открита случайно през 1974 г
Литература:
1.    Арабаджиева, Мария. История на древен Китай. „Абагар Пъблишинг”, С., 2003.
2.    Борхес, Луис Хорхе. Письмена бога. Изд. „Республика”, М., 1992.
3.    Гаскойн, Бъмбър. Кратка история на китайските династии. „Унискорп”, С., 2008.
4.    Гумилев, Лев. Хунну. Хунну в Китае. „Айрис Прес”, М., 2003.
5.    Байрактаров, К. Го във Виетнам.
6.    Фуко, Мишел. Думите и нещата. Изд. „Наука и изкуство”, С., 1992.
7.    Древние цивилизации. Под общей ред. Г.М. Бонгард-Левина. „Мысль”, М., 1989.
8.    Древнекитайская философия в двух томов. Составитель Ян Хин-шун. МП „Принт”, М., 1994.
9.    Жерне, Жак. Китайската цивилизация. ИК „Кама”, 2004.
10.    Китайская философия. Энциклопедический словаръ. „Мысль”, М., 1994
11.    Торчинов, Е.А. Даосизм. С-П., 1998
12.    Робъртс, Дж.А.Г. История на Китай. „Рива”, С., 2009.
13.    Стуловой, Э.С.  "Даосская практика  достижения бессмертия", в сборнике  "Культура  народов  Востока.  Из истории   традиционной   китайской  идеологии"  (стр.  230-270), Изд.  "Наука", 1984.
14.    Фэн Ю-лань. Краткая история китайской философии. „Евразия”, С-П., 1998.
15.    Хуайнань цзы. Перевод Л.Померанцева. „Эксмо”, М., 2002.
16.    Чън, Ан. История на китайската мисъл. „Рива”, С., 2001.

 
 
* * *