играта Го

По книжарниците:

Пустинния скорпион

Препоръчваме Ви:

Човекът, който обичаше Стивън Кинг

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Афоризми

The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.
Isaac Asimov


Най-тъжният аспект на съвременния живот е че науката събира знания по-бързо, отколкото обществото събира мъдрост.
Айзък Азимов

* * *
 
Четирите изкуства върху медальон от Сунски Китай
Вейцилогия - Китайски загадки
Автор: Gary Ashkenazy   
Сряда, 20 Юни 2012г. 12:23ч.

китайски медалион


В Китай, наред с монетосеченето, е имало и традиции в изготвянето на бронзови монетоподобни талисмани и амулети – магически медальони. Те не са били използвани като разплащателно средство, а са имали магическо предзначение – да гонят зли духове и да носят щастие. Тези медальони или „кухи пари” са изключетелно разнообразни по тематика и съдържание. На монетоподобен амулет от XI в. се открива интересна композиция, изобразяваща храмов комплекс или беседка (павилион), където образованите джентълмени се занимават с Четирите изкуства: музика, играта Го, калиграфия и живопис (qin-qi-shi-hua).

Над квадратния отвор в центъра се вижда двуетажна беседка, в която може да се различи музикант, свирещ на цитрата guqin. Това е китайски струнен музикален инструмент, който се асоциира с Конфуций и образованото съсловие.  На изображението цитрата е на коленете на музиканта и върху струните й той е положил ръце.

От двете страни на амулета са разположени други две по-малки беседки с човешки фигури в тях. Не е много отчетливо какво правят, но най-вероятно се занимават с рисуване (живопис) и съчиняване на стихове (калиграфия). Между тях в долната част на амулета по централната ос се разпознават още две фигури. Това се седнали един срещу друг играчи на Го (вейци, weiqi). Между тях се забелязва игровата дъска.  Над играчите под квадратния отвор има арков мост с неговите парапети.

Вейци

Под двете беседки и под играчите по краищата на амулета има „дълговечни камъни”. Това са парчета скали със странни форми, който символизират дълголетието или дългия живот. Също така над малките беседки от ляво и от дясно се наблюдават бамбукови дървета. Бамбукът, заради издръжливостта, стабилността и гъвкавостта си, олицетворява конфуцианския учен.

Върху този магически медальон е представен аристократичния живот на учените и чиновниците, посвещаващи свободното си време на изискани занимания. Възможно е също така това да е идеализация на Храма на Конфуций в Цюйфу (Qufu)  или да е стилизирано изображение  на самия Конфуций и неговите ученици, занимаващи се с усъвършенстването си в Четирите изкуства (liu-yi).

Китайските бронзови медальони и амулети, известни като „надупчени пари” (open-work money), се появяват през династия Хан (206 г. пр.н.е.- 220 г. н.е.), но стават особено характерни за династиите Сун (960 -1279), Юан (1271 - 1368) и Мин (1368 - 1644), след което има спад на популярността им. Наричат ги „кухи пари” (镂空钱, lou kong qian; hollowed out money) или „елегантни пари” (玲珑钱, ling long qian, elegant money), защото има пролуки в тях, които са част от дизайна и композицията на изображенията. Разгледаният медальон e с квадратен отвор в средата и е от типа „монета с око”  (yanqian 眼钱; eye coin).  

Амулети и медальони с изображения на беседки се появяват през династия Сун (960-1279) и се предполага, че произхождат от царство Дали , което се е намирало на територията на съвременна провинция Юнан. Благопожеланието за притежателя на въпросния  магически медальон  е за успешна кариера, вдъхновение и дълголетие.

 

Gary Ashkenazy,
Primal Trek - a journey through Chinese culture
Chinese Pavilion Open Work Charm
May 11, 2011


 
 
* * *