играта Го

По книжарниците:

Пустинния скорпион

Препоръчваме Ви:

Човекът, който обичаше Стивън Кинг

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Афоризми

When the people of the world all know beauty as beauty,There arises the recognition of ugliness.When they all know the good as good,There arises the recognition of evil.
Lao-tsu
Когато хората определиха, че красотата е красива, се появи и разбирането за уродливото. Когато те определиха, че добротата е добра, се появи разбирането за злото.
Лао Дзъ
* * *
 
Ентропия и синусоида в И-дзин
Вейцилогия - Китайски загадки
Автор: Йони Лазаров   
Сряда, 27 Януари 2010г. 15:10ч.

 

Ентропията се свързва с втория закон на термодинамиката и с „топлинната смърт” на Вселената. Също се свързва с организацията, самоорганизацията, информацията, с времето, с космоса... Най-общо може да се каже, че когато се увеличава ентропията, се увеличава хаотичността и намалява структурността в една система.

 

Може да се види един прообраз на ентропията в описанието на 11-а хексаграма от Класическата китайска книга на промените „И-дзин”. Хексаграмамите вървят в пакет и така са свързани 11-а и 12-а, съответно „Разцвет” и „Упадък”. Внушението е, че едното преминава в другото като синусоида. Изречението, което ни интересува е в обяснението на шестата черта от 11-а хексаграма „Разцвет”, след което веднага следва 12-а хексаграма: „Отгоре е прекъсната линия. Градският вал отново ще се срути в рова.”

 

Да поясним, че всеки град, сам по себе си символ на цивилизацията, се състои от стена (вал) и ров. Като начинът на правене „започва от нулата”: на равно място се копае и това което е изкопано става вал, така се образуват и вал, и ров. И без друго цялата структура прилича на синусоида.

 

И така, края на 11-а хексаграма, която прелива в 12-а хексаграма се свързва с упадък, а именно: „Градският вал отново ще се срути в рова.”. Синусоида има и в самото графично описание на хексаграмите: 11-а се състои от отдолу от три непрекъснати (янски) черти, след това от три прекъснати (ински) черти; 12-а – продължава с три прекъснати черти, и след това три неперкъснати черти.

 

Въпреки, че 12-а хексаграма е „Разцвет”, упадъкът започва именно с нея. Това не е нещо изключително за философията на И-дзин. Там е добре известно, че новото се ражда в недрата на старото – в случая упадъкът започва от края на 11-а хексаграма и продължава в 12-а. Разбира се, синусоидалната философия на И-дзин гарантира, че след упадъка, ще има нов възход. Не случайно е казано още в началото на упадъка: „Градският вал отново ще се срути в рова”, тоест „отново” – „и това вече сме го виждали” – „дежавю” и знаем, че има изход.

 

Литература:
1.    Richard Wilhelm. I Ching or Book of Changes. “Penguin”, 1967.
2.    Михаил Бушев. Синергетика – хаос, ред, самоорганизация. Университетско издателство „Климент Охридски”, С., 1992
3.    Щуцкий, Ю.К. Китайская класическая "Книга перемен": 2-е изд., испр, и доп, под редакцией А.И.Кобзева. "Наука", Издательская фирма "Восточная литература", М., 1993.

 
 
* * *