играта Го

По книжарниците:

Пустинния скорпион

Препоръчваме Ви:

Човекът, който обичаше Стивън Кинг

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Афоризми

When the people of the world all know beauty as beauty,There arises the recognition of ugliness.When they all know the good as good,There arises the recognition of evil.
Lao-tsu
Когато хората определиха, че красотата е красива, се появи и разбирането за уродливото. Когато те определиха, че добротата е добра, се появи разбирането за злото.
Лао Дзъ
* * *
 
"И" - хексаграмният символ на "И"
Вейцилогия - Китайски загадки
Автор: Йони Лазаров   
Сряда, 27 Януари 2010г. 11:53ч.

 

Yi

В традицията на „Книга на промените” (И-дзин) определени хексаграми  могат да символизират нещо. Например, хексаграма 48 (Дзин, „кладенец”) символизира цивилизацията; хексаграма 51 (Чън, „гръмотевица”) – динамиката.

Подходящата хексаграма, която може да бъде посочена за символ на Го (вейци), е 42-а „И” „Приумножаване”. Каква би била ползата за го-общността, ако тя има хексаграма? Първо ще се види, че Го влиза в социокултурния порядък и е част от космическата хармония. Второ, общностите на идзинистиката и на Го са достатъчно могъщи, а чрез взаимното си запознанство ще станат още по-представителни. И така, какви са достойнствата на хексаграма 42, за да е подходяща за Го?

Да се позовем на омонимиката. Макар и да се пишат с различни йероглифи, трите великолепни се изговарят с „И”: И-дзин; „И” – 42 хексаграма, Приумножение; „И” – древното име на играта Го.

42-а хексаграма, означаваща “приумножение” (събиране и изваждане) – върви в двойка в 41-а хексаграма, означаваща „намаление” (изваждане и деление). Така имаме четирите аритметични действия, а това ни припомня за математиката. Това ни припомня, че също като цяло с И-дзин и И (Го) са древни изчислителни практики и както си пробива път мнението, че са „древен компютър”.

Луис Кълинг определя 42-а хексаграма като най-мощната. Мощта й и толкова значителна, че има енергия дори за най-отговорното мероприятие – „изграждане на нова столица”. Юлиан Щуцкий коментира това обстоятелство: „Един от образите на крупните действия, значителни и отбелязващи се в историята на Древен Китай било пренасянето на столицата. При това действие царят бил длъжен, разбира се, да се съобразява с мнението на своите васали и само, ако намери в тях поддръжка, да се заеме с преноса на столицата.” Относно мощта и енергията, Ричард Вилхелм изяснява, че хексаграмата се състои се от двете триграми вятър и гръмотевица, които взаимно се стимулират и увеличават. Тоест, имаме симпатичен прообраз на „вечен двигател”. Фундамент на енергетиката на хексагарамата е, че на управляващите втора и пета позиция се намират правилните – прекъсната и цяла черта.

Според Да Джуан (Големият коментар) 42-а хексаграма символизира цялата история на цивилизацията, защото там е вплетено съдържанието – „обработка на почвата”. Експертът в идзинистиката, Да Лю, коментира: „Горната и долната основни триграми са свързани с елемента дърво. От друга страна горната триграма Сюн, означава проникване, а долната, Чен, движение. Долната ядрена триграма, Кун, означава почва или земя, а горната ядрена триграма, Гън – планина или плато. И двете ядрени триграми са свързани с елемента земя. Следователно, хексаграмата като цяло символизира дървен инструмент, който прониква в почвата и я разорава. Този процес напомня на процеса на зараждане на цивилизацията.” Бихме добавили към този блестящ анализ, че това напомня на гобан (Земя) и поставените камъчета върху него (хълм, планина), тоест двете ядрени триграми символизират и процеса на играене на Го.

В „образа” (сян) към хексаграмата е казано: „Вятърът и грамотевицата символизират Нарастване (приумножаване). Когато високопоставен човек открие доброто, той го следва. Когато греши, той поправя грешките си.” Това напомня и реалностите в обучението на Го – да следваме добрите практики и да се учим от грешките си. С това е заложен фундамента на израстването и приумножаването.

На последно място, но не по важност. За да стане 42-а хексаграмата за Го известна на света, и ако трябва да „се пренесе столицата от Изток на Запад” - имаме щастливото съвпадение и обстоятелство, че „42” е отговорът на отдавна забравения фундаментален въпрос.

 

Литература:

1. Richard Wilhelm. I Ching or Book of Changes. “Penguin”, 1967.
2. Да Лю. Идзин – гадаене с монети. „Шамбала”, С., 2001.
3. Дъглас Адамс. Пътеводител на галактическия стопадажия, изд. БАРД, С., 2009
4. Луис Кълинг. Древният И дзин. Изд. „Аратрон”, С., 1997.
5. Щуцкий, Ю.К. Китайская класическая "Книга перемен": 2-е изд., испр, и доп, под редакцией А.И.Кобзева. "Наука", Издательская фирма "Восточная литература", М., 1993.

 
 
* * *