играта Го

По книжарниците:

Пустинния скорпион

Препоръчваме Ви:

Човекът, който обичаше Стивън Кинг

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Афоризми

All kinds of chess remarks are put into the mouths or pens of everyone from Confucius to Kasparov...
Edward Winter

Всички видове изказвания за шахмата са били произнесени или записани от всички като се почне от Конфуций до Каспаров...
Едуард Уинтър
* * *
 
Азия – грях и дух. Играта Го
Вейцилогия - Китайски загадки
Автор: Константин Байрактаров   
Сряда, 07 Юли 2010г. 10:03ч.

girl

 

Филмът “Играта Го” от документалната поредица “Азия – грях и дух” (Asia – sin and spirit), излъчван периодично по канала на Travel International Television, е едно отлично представяне на играта Го на български език. Документалната поредица е съвместна продукция на България (Travel Tv), Китай (Китайското бюро за международни културни връзки) и Япония, като в някои епизоди участват и други страни. Филмът “Играта Го” с времетраене 20 минути запознава българския зрител с играта Го като символ на китайската култура и е първата подобна тв-презентация по тази тема. Във филма има чудесни сцени и картини, съпроводени с увлекателен разказ, засягащ културата, философията и традициите на Китай, пресичащи се органично с практиката и изкуството на играта Го.

 

Някои моменти от филма, пресъздадени въз основа на водени записки. Играта Го води началото си от древните символи Ин и Ян, символизиращи противополжните сили и явления като ден и нощ, добро и зло, светлина и мрак, бяло и черно, и т.н. В древността играта се е наричала “И” (Yi). Играта Го символизира Вселената, има 360 (!) точки, като центърът на дъската е Център на Вселената. Също така броят точки на дъската символизират годината, а нейните ъгли – четирите сезона. Играта описва една огромна вселена, в която човекът се движи свободно в необятното й пространство.

 

dialog with your shadow

В Го играят двама души. Печели този, който накрая има най-много заградени свободни пресечни точки на дъската. Двамата играчи се сблъскват с противоречията на движението и покоя, офанзивата и дефанзивата [т.е. атаката и защитата] , частта и цялото. И трябва да се намери баланса, да се следва хармонията. Традиционното разбиране за енергията Чи (Ци) също намира своето място в разбирането на Го. От тайнствената сила Чи зависи възхода и падението на държавата; животът и смъртта са едно цяло, а Чи е част от всичко и от всяко живо същество. Танският император Ли Шъмин веднъж играл с претендента за трона Дзия Юан [във филма е Чия Ран-ге]. Дзия Юан поставил четири камъка по ъглите на дъската, с което показал, че искал да управлява всичко, но Ли Шъмин поставил камък в центъра и заявил: “С моя камък управлявам Вселената”. Тази демонстрация показала на претендента Дзия Юан високото ниво на Чи, което обладавал императора и той сам се отказал от идеята си да управлява.

Играта Го се възприема като борба на Чи срещу Чи, т.е. от гледна точка на играча това е борбата му срещу съдбата на противника, с надделяването над неговото Чи той го разоръжава. Множеството на комбинациите прави играта Го пълна с живот. Играта Го, базирана на Чи, отразява традиционната китайска представа за Вселената.

Играта Го се разбира и като модел на войната. Имало такава история, в която се разказва как един генерал (Вей Ци-Чиен) всеки ден преди битката играел само на Го. Императорът му отправил нота, че в ръцете на генерала по време на война се намира съдбата на държавата и той вместо да се развлича по цели дни, трябва да мисли и разработва планове и стратегии. В крайна сметка генералът победил врага и демонстрирал непоклатимото си превъзходство като военен стратег. Той обяснил след това на императора: “Играх Го защото това е битка, в която камъчетата са моите войници. Това бе моята подготовка за предстоящото реално сражение”. Този отговор задоволил императора.

Играта Го е известна в цял свят като символ на традиционната китайска култура. Играта метафорично още се нарича “Разговор с ръцете”, защото тя е едно безмълвно нанасяне на удари по дъската, безмълвното говорене има своя емоционалност; поставяните камъни са като разменянето на думи. Така играта се явява символ на диалога. Ценността на диалога е валидна за всяка култура. Играта като диалог я прави гъвкава. Тя е вид комуникация. В нея се среща интелигентността с хармонията, техниката с психиката. На дъската си съжителствуват мирно черните и белите групи, между тях текат взаимодействия и комуникация. Играчът отсреща Ви е не само опонент, но и приятел.

Хармонията е базово понятие в китайската култура и философия, а играта Го е игра на хармония. В нея се събират в едно инстинкт, интуиция и прозрение. Играта Го дава израз и простор за креативно мислене. Елегантността на Го се състои в това, не как човек играе, а в това как постига прозрение и разбиране чрез духа си. Затова играта в традиционната култура на Китай се възприема като изкуство.

Играта Го, органично свързана с  китайските традиции и философия,  заема много важно място китайската култура. 300 камъчета и дъска: за обикновения човек това е противоборство, за писателите е разказ за човешките съдби; а за мъдреците разкрива законите на Вселената.

Някои допълнителни уточнения относно преразказа на филма.
Докато течеше този документален филм си правех записки, получи се фрагментарен текст с множество и разнообразни съкращения като от студентска лекция. В превода на дублажа има само две неточности в терминологията като вместо да се говори за дъска и пресечни точки се използват думите “табла” и “квадратчета”, което в пресъздадения текст по-горе  е избягнато (но това са дребни недостатъци). Докато впечатленията са все още пресни, се постарах да пресъздам частично текста по записките си и по памет. Затова не претендирам, че точно по този начин е казано едно или друго в излъчвания материал. Но като едно добро приближение, смятам, че от настоящия текст може да си направите представа за съдържателността на филма.

 
 
* * *