играта Го

По книжарниците:

Пустинния скорпион

Препоръчваме Ви:

Човекът, който обичаше Стивън Кинг

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Афоризми

Защо изследванията на Го в културен, исторически и философски план са важна задача? Без тази платформа България няма шансове скоро да надскочи ръста си в Света на Го. Ето защо това направление трябва да се признава и възприема като приоритено.


Йони Лазаров

* * *
 
Логически игри - qi
Вейцилогия - Китайски загадки
Автор: Йони Лазаров   
Вторник, 01 Септември 2009г. 16:56ч.

 


Китайският йероглиф „qi” означава „логически игри” – “board games”. Част е от йероглифното оформление на логическите игри вейци (Го, weiqi), сянци (китайски шах, xiangqi), шоги (японски шах, shogi), пет в линия (гомоку, wushiqi). За тези игри е също подходящ девиза на FIDE, Световната шахматна федерация – „Gens una sumus” – „Ние сме едно семейство.”

Едно от старите значения на qi е било „кошница” и това е много специална дума. С кошница император Ю от династия Ся пренасял „сижан” – „самозараждаща се земя”, с която се преборил с потопа. Можем да си представим, че сижан съдържа земя и камъчета, така както по-късно в древната астрономична кула в Чомсонде, Корея, първият й слой е зает от земя и камъчета; Чомсонде е направена от 360 тухли, колкото пресечни точки има на гобана за Го.

В кошничката (bowls) пребивават камъчетата за Го и фигурите за шаха, преди да започне актуалната игра. Дъските за тези игри са мрежести, но и кошницата, направена от плетена тръстика е мрежеста и в „събран вид”. Така можем да кажем, че камъчетата за Го и другите логически игри се намират в кошницата в ембрионално състояние, тоест разположени там, съдържат всички възможни партии. След като се вадят от кошницата и се слагат на гобана се реализира само една от възможните партии. Камъчетата в кошничката символизират потенциалните възможности, изиграни на гобана – символизират реализираните възможности.

 

Кошницата в другите култури е също сакрална. Мойсей беше подхвърлен в реката в кошница и беше спасен; Орфей е изобразяван с лира и кошница, пълна с книжни свитъци. Изследователят на Месопотамия, Жан Гласнер: "Ако разчитаме правилно кострукцията на неговото име, Ен+лил, той е бог тъкач или кошничар. Коренът лил, който означава полъх, дух, може също да се чете и като кид, тръстиково снопче, или като е, къща, местожителство на хомогенна социална група. Тъй като Енлил е почитан бог, който разделя Небето и Земята и поради това е предшественик на сътворението, той спокойно би могъл да изпъква като специалист по грухането и тъкането - двете дейности, при които се съдържа както жестът на отделяне, така и този на сплитане...Знае се, че шумерите често използват метафора на тъкачество, за да възхваляват и утвърдят майчинската привързаност и брачния съюз: майката на Шулги, царя на Ур, е прославена като топче плат, а нейния съпруг като топче вътък...". Жан Жак Гласнер: "По-късно Мардук - по подобие на Енлил - създава земята така, както кошничарят призвежда своето изделие, и за да може тя да плава по повърхността на първичния океан, изплита една рогозка от тръскита, която посипва с пръст; тази рогозка се превръща в темела на бъдещия космически храм."

Кошницата в логическите игри има значение на потенциални възможности, а самата партия е „това, което се случва”. Така и в самите логически игри към реалния живот има аналогия. В логическите игри изпробваме всички възможни партии и животи, в реалния живот – реализираме само един живот. Логическите игри са полезно средство да правим чрез тях всички мислими и немислими грешки, и да не ги повтаряме в реалния живот.

 
 
* * *