играта Го

По книжарниците:

Пустинния скорпион

Препоръчваме Ви:

Човекът, който обичаше Стивън Кинг

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Афоризми

He who knows does not speak.He who speaks does not know.
Lao-tsu


Този, който знае – не говори. Този, който говори – не знае.
Лао Дзъ

* * *
 
Бележки за астрономията в Корея
Вейцилогия - Корейски загадки
Автор: Йони Лазаров   
Неделя, 04 Май 2008г. 09:10ч.

Имах шанса да отида два пъти на състезания по Го в Корея. Играта Го е известна в Корея като бадук. И за да добиете представа за популярността на бадук в Корея, прилагам пасаж от 2004 г. от списание Economist: „...Корея е побъркана на тема бадук. Нейното население е два пъти по-малко, отколкото японското, но активните играчи са три пъти повече. В Сеул има много бадук-школи и клубове, а също действат два телевизионни канала, напълно посветени на бадук. Няма нищо удивително в това, че корейците са завоювали 41 от 54 купи на международни състезания, започвайки от 1988 г...” Тъй като се интересувам от астрономия, събрах няколко мои впечатления на тази тема от двете си пътувания. В Корея има 24-ри часов канал посветен на математика, физика и астрономия. Може би това има значение, защото тази година корейските ученици са станали първи на международната олимпиада по астрономия и втори на олимпиадата по науки за земята. Не съм се интересувал за техни минали постижения. Но може да се каже, че в Корея се чувства голямо уважение към умствения труд и занимания.

До Корея са стигали в своите търсения големите учени Джоузеф Нийдхам (Joseph Needham) и Стюарт Кулин (Stewart Culin),. Нийдхам е автор на капиталния труд „Китай – наука и цивилизация” („Science and Civilisation in China”). А интересът му към Корея се появява във „Водните часовници в Корея”. Кулин е почитател на логическите игри - „Korean Games, With Notes on the Corresponding Games at China and Japan” (http://gamesmuseum.uwaterloo.ca/Archives/Culin/index.html )

В Корея има древни мегалити, които по мнението на корейците много приличат на подобни от Ирландия и Исландия. Мегалитите си остават голяма загадка за учените и тук са нужни още изследвания. Някои от тях са в стил „шахматни полета”. За повече подробности: http://www.ocp.go.kr/english/treasure/dom_goin.html

На мен голямо впечатление ми прави древната астрономическа обсерватория в Чомсонде (Cheomseongdae). Чомсонде строена по време на управлението на Шилската кралица Сондеок (Seondeok, r. 632~647) и е най-старата съществуваща астрономическа обсерватория в Източна Азия. Направена е от 361 каменни тухли, изграждащи 28 реда. Обсерваторията има 5.17 м в диаметър и 9.4 м височина. Кулата с форма на шахматен топ е правена от квадратни гранитни камъка и стои на квадратна каменна основа. Дължината на каменната основа е 5.35 м. От земята до 12 ред от камъни тази куха кула е запълнена от земя и камъчета. Между 13-я и 15-я ред има квадратен прозорец, обърнат на юг, проследяващ движението на Слънцето. Чомсонде дава чувство на баланс, хармонизирайки правите и кривите линии.

Обсерваторията е направена през периода Обединена Шила, а корейската държава Шила е била съюзник на Тански Китай. Затова могат да се предполагат аналогии между астрономическите знания на Шила и Тански Китай, но има и аналогии между техните картини на света представени от Вейци и Бадук (китайското и корейското име на Го)!
Астрономическата служба се нарича „Палата ин-ян” (Палата на Слънцето и Луната) и действително ще се види, че ин-ян символика присъства в например в древната астономическа обсерватория Чхомсонде.

 

Обсерваторията е зримо въплъщение на символиката на ин-ян и астрономичните и математическите знания по това време. Но играта Го, също се основава на дуалистичната философия ин-ян, затова не е чудно, че се намират съответствия между Чхомсонде и Го. Основа на Чхомсонде е квадратна, представяща Земята; върхът и е кръгъл, представящ Небето. „Небето е кръгло, земята е квадратна”.

Това е древната парадигма на „квадратурата на кръга”, в нейния азиатски вариант. В смисъл, че нещата се определят и решават на Небето – на Земята се изпълняват. Това е и със съзвучие на Идзин (Книга на промените), където първите две хексаграми са „Творчество” (Небе, ян) и „Изпълнение” (Земя, ин). На езика на мениджмънта, „квадратурата на кръга”, означава: как приетите решения да се изпълняват на практика. На езика на играта Го (бадук, вейци), „квадратурата на кръга”, означава: как стратегията да намира своя израз в тактиката. Стратегията отговаря на въпросите: „Какво” и „Защо”; тактиката отговоря на въпросите „Как” и „По какъв начин”. Цялата го-теория се състои от фундамента на стратегия и тактика и хармонията помежду им.

 

Обсеваторията е изградена от 361 камъка, поставени в 28 реда. 361 е приблизително средното аритметично на слънчевата година, състояща се от 365(6) дни и лунната година, състояща се от 354 дни. Това е донякъде „средното аритметично” на Слънцето и Луната – търсене на хармонията и баланса между тях.

 

Но Бадук също се състои от 361 пресечни точки и се играе от 361 камъка (181 черни и 180 бели). Всъщност, пресечните точки на гобана са 361=360+1. Централната точка е много специална за гобана. В астрономически план тя съответства на Полярната звезда (Polar star), която е неподвижна на Небето и около която всички други звезди и съзвездия се движат. В социален план централната точка символизира Владетелят, Синът на Небето; той е неподвижен и около него „се върти” цялата бюрокрация.

 

До 12-я ред от кулата са изпълнени от пръст и камъчета. Това, може би символизира „12-те земни клона”. Тъй като знаем, че има 10 небесни ствола и 12 земни клони. 28-те реда съответстват на 28-те лунни станции.

По този начин можем да кажем, че астрономическата обсерватория Чомсонде е самата тя паметник на древните астрономически знания. В картината на света, която предлага Чомсонде има своето достойно място и бадук (Го).

 
 
* * *