играта Го

По книжарниците:

Пустинния скорпион

Препоръчваме Ви:

Човекът, който обичаше Стивън Кинг

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Афоризми

Without friends no one would choose to live, though he had all other goods.
Aristotle


Без приятели, никой не би избрал да живее, въпреки, че има всички други блага.
Аристотел

* * *
 
Седемте бога на щастието
Вейцилогия - Японски загадки
Автор: Йони Лазаров   
Петък, 05 Март 2010г. 20:53ч.

 

Седемте бога на щастието (шичифукуджин, shichifukujin) стават популярни в първите години на период Едо сред градското население. Това било време на отслабване на будизма, а култът към седемте бога на щастието бил синкретичен и ориентиран на получаване на материални блага в този живот. Добре предава духа на това време картината на Кубо Шунман (Kubo Shunman, 1757-1820):

 

Kubo_Shunman

 

 

Боговете са взаимствани от различни религиозни системи. Дайкоку, Бендзайтен и Бишамон били божества от индийския пантеон, дошли в Япония заедно с езотерическия будизъм; Хотей с будизма от Китай и се отъждествявал с бъдещия Буда Мироку; Фукурокуджю и Джюроджин били китайски даоски божества; Ебису бил свързан с шинто. Тези божества били обект на поклонение както всички заедно, така и поотделно.

Кратка справка кое божество за какво «отговаряло»: Ебису бил бог на късмета и риболова; Дайкоку – за плодородието; Хотей – за съдбата, прорицателите, гадателите, политиците; Джюроджин бог на мъдростта, литераторите, юристите, философите; Бишамон – военните, полицията, лекарите; Бендзайтен (Бентен) била единствената жена между тях – за музиката и изкуствата; Фукурокуджю – бог на дълголетието, Го и Шоги.

Сега повече за нашия патрон Фукурокуджю, плешив човек, с голямо чело и глава. Освен за дълголетието, Го и Шоги, отговарял още за часовникарите, антикварите и градинарите и въобще за всичко, което имало отношение към времената – минало, сегашно и бъдеще. Фукурокуджю не бил скандалджия, човек  с тих нрав бил, негови постоянни спътници били жерав, елен и костенурка. В светлината на тези разяснения картината на Кубо Шунман става по-понятна, в която Фукурокуджю е сходен с Лаодзъ.

Синкретическият култ към седемте бога на щастието, между които и бога на Го и шоги, показва, че с тези игри в началото на период Едо е започнала демократизация на тези игри и те са станали по-достъпни за широките градски маси. Въпреки това, високия престиж на Го бил запазен в ежегодните «срещи в замъка», пред шогуна.

 

 
 
* * *