играта Го

По книжарниците:

Пустинния скорпион

Препоръчваме Ви:

Човекът, който обичаше Стивън Кинг

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Афоризми

All kinds of chess remarks are put into the mouths or pens of everyone from Confucius to Kasparov...
Edward Winter

Всички видове изказвания за шахмата са били произнесени или записани от всички като се почне от Конфуций до Каспаров...
Едуард Уинтър
* * *
 
Николас Кукебекер (?–1644 г.) и играта шоги
Вейцилогия - Японски загадки
Автор: Константин Байрактаров   
Събота, 20 Март 2010г. 15:10ч.
shogiban
Старинен комплект за японски шахмат - шоги.

 

Шахматната игра се появява в Япония някъде през VII век, но названието на традиционния японски шахмат "шоги" (shogi, играта на генералите) се отнася към XII век, краят на епохата Хейан (794-1185 г.). Японският шахмат, според размерността на дъските и броя на фигурите, има много разновидности. В епохата Го-Нара се провежда реформа в шоги (1586 г.), която довежда до появата на класическия му вариант – дъска 9х9 полета и общо 40 фигури. Европейците за първи път научават за шоги, благодарение на дневниците на холандеца Николас Кукебекер (Nicolaas Koekebakker, Nicolaes Couckebacker, Nikorasu Kukebakkeru), който в 1633-1639 г. възглавява единствената европейска фактория в Хирадо, префектура Нагасаки.

 

Hirado1669
Търговското пристанище Хирадо. The Dutch factory in Hirado. 1669 engraving by Arnold Montanus. From Gedenkwaerdige Gesantschappen der Oostindische Maatschappy in't Vereenigde Nederland aan de Kaisaren van Japan

 

В този период Иеасу Токугава издал указ за затварянето на страната, забраняващ под страх от смъртно наказание идването на чужденци в Япония и ходенето на японците зад граница. Отворената за ограничена търговия с Холандия фактория в Нагасаки е единствената възможност за европейците да изучават отблизо Страната на изгряващото слънце. Затова не е трудно да се представи какво значение са имали дневниковите записи на Кукебекер, обединени под заглавието “Описание на Япония”.

Описвайки традициите, бита и живота на японците, Кукебекер значително място отделя и на логическите игри – Го, сугороку (табла) и шоги. Бидейки страстен любител на шахмата, той много се заинтересувал от шоги. По специално внимание той обърнал на неговата разновидност шоги-гоку, названието на която е свързано със Сенгоку-джидай или Войната на династическите кланове (1568-1603 г.). Шоги-гоку се играе на класическата дъска за шоги и със същия брой (но не и със същия набор) фигури. Николас Кукебекер създал вариант на шоги-гоку, в който увеличил броя на далекобойните фигури, с което играта станала по-динамична и маневрена като евро-шахматът. По друга версия тези нововъведения принадлежат на португалските мисионери Барет (1595 г.) и Родригиш (1604 г.).

След завръщането си в Европа Николас Кукебекер подрежда и оформя своите записки в няколко тома, които излизат на бял свят години след смъртта му  в 1651 г. Кукебекер загинал в 1644 г. в едно от сраженията от Тридесетгодишната война (1618 – 1648 г.), сражавайки се на страната на протестантската коалиция. Описанието на японския шахмат не предизвиква в Европа интерес поради неговата необичайност и трудности при възприемането на йероглифите.

По-нататък сведения за шоги и шоги-гоку се откриват в трудовете на немските лекари Е. Кемпфер (1651-1711 г.) и Ф. Зиболд (1796-1866 г.), а също и на холандеца И. Цининг, които са били в Япония. Достойно по обем описване на шоги-гоку се среща и в работите на американския мисионер и педагог У. Грифис (1843-1928 г.), голям познавач на японската история и култура.

 

 
 
* * *