играта Го

По книжарниците:

Пустинния скорпион

Препоръчваме Ви:

Човекът, който обичаше Стивън Кинг

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Афоризми

All kinds of chess remarks are put into the mouths or pens of everyone from Confucius to Kasparov...
Edward Winter

Всички видове изказвания за шахмата са били произнесени или записани от всички като се почне от Конфуций до Каспаров...
Едуард Уинтър
* * *
 
Каибара Еккен (1630–1714) и Идзин
Вейцилогия - Японски загадки
Автор: Йони Лазаров   
Сряда, 24 Март 2010г. 18:41ч.

Когато Каибара Еккен (Kaibara Ekken, 1630–1714) научил значението на 42-хексаграма в Идзин, бил толкова впечатлен, че променил името си на Еккен (Wai-ming Ng). «Еккен» има връзка с осемте дома в Идзин (Книга на промените).

Kaibara Ekken

Каибара Еккен бил нео-конфуциански учен, известен с това, че е свел конфуцианството сред обикновените хора, писал е на разбираем език. Син на лекар, той сам станал лекар, след това напуснал медицинската практика за да стане последовател на Джу Си. Неговите учители в Киото били Киношита Джунан (1621–1698) и Ямадзаки Ансай. Един от девизите, от които Каибара се е водел през живота си бил взаимстван от «Великото учение» на Конфуций - «Изследвай нещата и непрекъснато усъвършенствай познанията си». Каибара бил значителен ботаник (написва книги по ботаника), споменат бил от фон Зиболд (1796-1866, холандец, пребивавал дълго време в Япония, имал възможност да спомене за Го и шоги в Европа). Каибара бил пионер в педагогиката. Написал е „Велико учение за жените” и „Рецепти за децата”, стандартни книги за етика в период Токугава.

Философското значение на Каибара Еккен е в книгата му Taigiroku (Великото съмнение), в което изказва несъгласие с някои от философемите на Джу Си (Zhu Xi); Каибара не вижда защо Джу Си дава приоритет на „принципа” (ли) пред „енергията” (ки) – според него те са с равен статус. Каибара бил също критичен към школата на древното учение на Ито Джинсай и Огю Сорай (Itō Jinsai and Ogyū Sorai, изтъкнати учени – идзинисти в период Токугава, Книга на промените).

Каибара Eккен взима много от идеите от Идзин, за да оформи своите космологически, етически и медицински идеи. От Идзин, според Каибара произлиза равния статут на „принципа” и „енергията”, с което се разграничава от Джу Си. Каибара настоявал, че всеки човек трябва да е запознат с Идзин, и с това да е способен да съедини Пътя на небето с Пътя на човека: „Пътят на небето и земята е корен и източник на пътя на човека”...Следователно, след като първо се запознаем с обикновените неща от живота, ние трябва да научим Пътя на небето и земятя. Нали, точно затова мъдреците изучават Идзин”. През 1665 г. той написал учебник за Идзин за своите ученици – Ekigaki teiyo (Въведение в науката Идзин). (Wai-ming Ng)

Небето, Земята и Човекът са основни категории в Идзин. Там, отдолу нагоре, първите две черти се съотнасят с Земята, вторите две – с Човека, горните две – с Небето. Така човекът се формира от взаимодействието на небето и земята. Когато тези концепции се изведат до своя логически край, се вижда – човекът може сам да определя своята съдба.

Може да се каже, че в «Рецепти за децата», Каибара извел основите на екологичните принципи – човек трябва да се грижи за природата, както се грижи за родителите си, тъй като природата в лицето на Небето и Земята е родител на физическите родители (Tsunoda, de Bary, Keene). Може би, поради тези причини Каибара Еккен е известен като «японският Чарлс Дарвин».


Литература
1.    Kaibara Ekken. The Philosophy of Qi: The Record of Great Doubts Publisher: Columbia University Press, 2007.
2.    Wai-ming Ng. Study and Uses of the I Ching in Tokugawa Japan.
3.    Ryusaku Tsunoda, Wm. Theodore de Bary, Donald Keene. Sourses of Japanese Tradition. Vol.1. Columbia University Press, NY., 1964.

 
 
* * *