играта Го
* * *
 
Добре дошли, Гост
Username: Password: Запомни ме
 • Страница:
 • 1

ТЕМА: Weiqiland Telegraph Agency

Weiqiland Telegraph Agency преди 11 години 7 месеца #1130

 • TenThousand
 • TenThousand's Avatar
 • ИЗКЛЮЧЕН
 • Gold Boarder
 • Мнения: 191
 • Thank you received: 1
 • Карма: 7
(руска народна приказка)
В някакво пространство, в някакво
подпространство имало едно време
дадено нормализирано, удобно
подредено семейство юнашки вектори : T1, T2
и ТЗ. Нямали те собствени числа, нито
собствени стойности, а живели
както майка им ги родила. От период до
период, от -n до n работили и
превивали гръб братята на базиса на
богатия Симплекс – експлоататор и
капиталист, който живял целия си живот
по принципа на най-малкото
действие.
Но лош късмет – намразил ги Комплекс –
синът на Симплекс – и започнал да
се подиграва над тях с коплексните си
щуротии: ту една координата
нулира, ту друга. "Няма да имаме мира от
този Комплекс" – решили братята
– "Няма за него никакви ограничения." И
намислили те да обиколят всички
пространства и подпространства,
всички слоеве и многообразия и да
намерят дясна координатна система.
Излезли в чисто потенциално поле и
тръгнали с крачка е/2, накъдето им видят
очите. n вървели, 2n вървели, Зn
вървели... Започнали вече да се срещат
магнитни аномалии. Погледнали
братята – точно пред тях блести
струйно течение със син разрез на гладка
комплексна равнина. Не просто течение,
а завихрено. "Няма ли да половим
малко рибки?" – попитал Т1. "Защо не?" –
отвърнали братята му. Хвърлили
те от горния бряг своята изпитана
ортогонална мрежа. Гледат – в мрежата
сигма-риба се мята и с човешки глас
дума. "Не ме погубвайте, юнаци, ще
ви потрябвам." Пуснали я братята и
продължили нататък.
Много ли, малко ли вървели – повече от
нула и по-малко от безкрайност –
и изведнъж гледат: стои на пътя малък
параметър, от глад плаче. Съжалили
го братята, нахранили го с ядра.
Изведнъж започнал параметърът пред
очите им да расте, а като достигнал
екстремална стойност, поблагодарил
на братята и казал: "Аз ще ви потрябвам."
И пропаднал, като че го е
нямало изобщо. Потъмняло тук небето,
изчезнало слънцето. Понесли се из
пътя листата на Мьобиус, завъртели се
из въздуха уединени вихри; огнени
светкавици разцепвали небесната сфера
на Риман. Огледали се братята,
гледат – до пътя къщичката на Баба Яга.
"Къщичке, къщичке, обърни се към
нас с плюс, а към гората с минус."
Обърнала се къщичката. Влезли в нея
векторите и се зарадвали – стои маса, а
масата цялата отрупана с
най-различни гозби. Наяли се братята и
попитали: "Има ли някой тук?
Обади се!" Гледат – изпод печката
излиза вектор ли, скалар ли, в дробна
верига окован. "Добре дошли, благородни
вектори! Аз съм добрият
магьосник Ади
Аба Ага Коши Мак Лоран. Ето че вече
половин живот стоя тук под
стражата на злата Баба Яга и се мъча да
докажа голямата теорема на
Ферма..." Още не успял той да довърши и
зашумяло и зарезонирало наоколо.
"Да бягаме" – извикал Мак Лоран.
Освободили го братята и хукнали всички
заедно да бягат. Гледат – по небето
лети прекрасната Делта. Ударила се
Делта о земята, застанала на главата си
и се превърнала в Баба Яга:
"Мирише ми... мирише ми на вектор!" А от
братята вече и помен нямало.
Извел Ади Аба братята на геодезична
линия, посочил им пътя към Divgrad,
което ще рече Дивен Град, а той си
тръгнал по своя път. Вървели що
вървели, транслирали се дни и нощи,
изминали половината път. Ала
изневиделица нападнали ги диваци от
племето на Фибоначи, с които
програмистите плашат децата си, и ги
отвлекли в незнайно множество. Но
векторната кръв скалар става ли –
избили ги братята с производни на
динамита и открили, че са изгубили пътя
безвъзвратно като съкратена
дроб. Лутали се, лутали, периоди наред
търсили верния ъгъл и тъкмо се
изморили, гледат – по пътя безкрайна
геометрична прогресия се задава.
"Какво се е случило, добри ми членове?"
– попитал Т2. "Ох, братко" –
отвърнал му (2t+1)-ия член – "нападна ни
злият разбойник Гаус и уби
ирационален брой от нас. А ние сме
мирни поклонници и нямaме опит в
уравнения от такава висока степен."
Разгневили се братята и решили да
накажат злосторника. "Къде живее
гнусният злодеец?" – попитали те (2t+1).
"Далече, много далече, чак в
точката на Лагранж" – отговорил им
тъжно той. Тръгнали братята на път,
стигнали до бърлогата на Гаус. Хванали
разбойника и го накарали да реши
еднозначно система от 5 уравнения с 10
неизвестни. И тук Гаус го ударил
на рев. "Не ме погубвайте, юнаци,
матрицата не е квадратна – как да ги
реша?!" Пожалили го братята, накарали го
да ги упъти към Divgrad и
тръгнали. Много премеждия преживели,
много препятствия диференцирали, но
накрая стигнали до мечтания град.
И се издигнали пред юнаците стените на
града велики така, както расте
графиката на тангенса, когато
аргументът клони към n2. И се разсейвало
от него сияние лъчисто така, както се
разсейват частните суми на
хармоничния ред. Отбили се братята в
кръчмата "При стария Абел",
Обсъдили със стопанина
трансформациите на елиптичните функции и го
ударили на приказки. Разказал им той за
великото нещастие, сполетяло
града. Организирал веднъж управителят
на Divgrad, великият Галоа IV,
инвариантен бал по случай
пълнолетието на дъщеря си – красавицата
Резолвента. Такъв бал не било още имало
в неговата дефиниционна област.
Пристигнал на бала граф Хикс със
самоспрегната каляска, дошъл и княз
Синус със своята Синусоида. Чаровните
звуци на К-мерната музика, която
се изпълнявала от хора на коничните
сечения, придружени от великия тенор
Лобачевски, гладели слуха. Цялата зала
се въртяла в танца "Па dt".
Изведнъж изгаснала светлината,
замятали се по стените фигурите на
Лисажу, изплашили се гостите.
А когато оправили бушоните,
красавицата Резолвента била изчезнала.
Както показало следствието от
теоремата на Болцано, бил я похитил злият
вълшебник Вандермонд. Той се бил
промъкнал на бала като нарушил
условието на Даламбер-Ойлер и направил
подмяна в редовете на стражата.
Разчувствали се братята от разказа на
Абел. И решили те да си сравнят
силите със злия магьосник, да
освободят от скобите му красавицата
Резолвента. Насочили се към
търговските редове на Тейлър, приготвили се,
погадали на Вечния календар и
тръгнали на път.
Бързо се приказка разказва, ала не се
бързо работа върши. Тежките
гранични условия не позволили на
векторите да минат в съседната
накръстлежаща област, населена с
псевдовектори, където господствало
класовото неравенство на
Коши-Буняковски. И по заобиколната линия
излезли в точката на разклонението, на
която било написано: "Тръгнеш ли
надясно, в безкрайността ще отидеш.
Наляво ли тръгнеш, координатите си
няма да събереш. Направо ли тръгнеш, ще
се транспонираш." Замислили се
братята. И отведнъж се появил старият
познат Али Аба Ага Коши Мак Лоран.
"Зная, братя, аз вашите мисли. Тежка
работа сте замислили. Трудно е да
се надвие Вандермонд. Смъртта му е
заключена в детерминант. А този
детерминант се намира в додекаедъра. А
додекаедърът лежи в икосаедъра. А
икосаедърът е здраво, прездраво
вързан за корените на полинома на
Льожандър. Първият възел е обикновен,
вторият – моряшки, а третият
–логаритмичен. А този полином расте в
изолираната точка и не е лесно да
се стигне до нея. Лежи
тя зад околната стена в
пространството на хан Банах. И се пази тя от
чудовище с трансцедентен брой крака и
прякор Декремент. Този детерминант
трябва да се намери и приравни на
нула."
Показал им Али Аба пътя и стигнали по
него братята до границите на
непразно множество, запълнено с
несвиваема течност. Седят, гадаят какво
да правят – не знаят. И отведнъж се
появила сигма-риба. "Ето че ви
потрябвах, млади юнаци!" Превозила ги
тя и им обяснила пътя по-нататьк.
Не смогнали братята два периода да
минат и пътя им преградила вдлъбната
повърхнина от втори род. Опечалили се
векторите. Но застанал пред тях
малкия параметър. "Ето че ви дотрябвах,
братя!" Ударил се той о земята,
разложил се по своите степени и
преминали братята на другата страна. "А
сега," – казал им параметърът –
"вървете по следите на матриците право
до изолираната точка. Намерили братята
следите, гледат и що да видят –
разходимост имат на три страни.
Отправил се всеки в своята посока.
Вървял, вървял Т1 и отведнъж изникнали
пред него неизброимите орди на
хан Банах, всичките (освен може би с
едно изключение) облечени в
Жорданова форма, подстригани а ла
скобка на Поасон. "Ех," – затьжил се
векторът, "няма ги с мен любимите ми
братя! Но нищо, Т1 и сам в полето е
воин." И безстрашно се хвърлил срещу
враговете. А тук и братята дошли
на помощ. Победили неприятеля.
Изведнъж всичко се затресло,
зарезонирало. Разтворила се земята и пред
векторите се появило чудовището
Декремент. Не се уплашили братята,
хвърлили върху него въжен
многоъгълник. Заплело се чудовището и
издъхнало. Намерили братята полинома,
разровили корените, разрязали
възлите, отворили икосаедъра, извадили
додекаедъра, извлекли
детерминанта...и го приравнили на нула.
И дошъл краят тук на злия Вандермонд. И
се появила пред братята
красавицата Резолвента, жива и здрава.
...Което и трябваше да се докаже.

Нашият кореспондент от:
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг: Weiqiland Telegraph Agency преди 11 години 6 месеца #1200

 • Bayraktarov
 • Bayraktarov's Avatar
 • ИЗКЛЮЧЕН
 • Administrator
 • Магистър Го
 • Мнения: 670
 • Thank you received: 2
 • Карма: 23
Играта вейци е играта на императорите, затова неслучайно (защото няма случайни неща) срещаме "вейци" по отношение на симпатизантите на НДСВ.

Почти половината от членовете и симпатизанти на НДСВ определят себе си като „либерали” и възприемат либералните идеи и ценности като свои. Останалите се самоопределят като „центристи”, „ен-де-се-вейци”, „царисти”. Това показват резултатите от социологическо проучване сред членовете и симпатизантите на НДСВ.

Източник.

Следва участие в турнир по вейци на известни "ен-де-се-вейци"!

:woohoo: :silly: :P :blink: :)
Primum edere, deinde filosophari.
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:Weiqiland Telegraph Agency преди 11 години 4 месеца #1463

 • TenThousand
 • TenThousand's Avatar
 • ИЗКЛЮЧЕН
 • Gold Boarder
 • Мнения: 191
 • Thank you received: 1
 • Карма: 7
Много горещо вей!

:woohoo: :silly: :cheer:
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:Weiqiland Telegraph Agency преди 11 години 3 месеца #1622

 • TenThousand
 • TenThousand's Avatar
 • ИЗКЛЮЧЕН
 • Gold Boarder
 • Мнения: 191
 • Thank you received: 1
 • Карма: 7
www.cross-bg.net/index.php?option=com_co...w=article&id=1068335:

"Лов на вещици"- хит на политическия сезон у нас
20 август 2009 15:56

/КРОСС/ Mнозина днес се питат и търсят отговор на въпроса „що е лов на вещици", термин станал хит на новия политически сезон. Информационна агенция КРОСС направи проучване по темата и установи, че всъщност „лов на вещици", според енциклопедията е издирването на доказателства и свидетелства, че дадено лице извършва деяния, забранени от Светата църква и Светата Инквизиция и провеждането на процес, при който да бъде установено и доказано дали обвиняемото лице действително е практикувало магьосничество. Много различни култури по света, както древни, така и съвременни, са се отнасяли към обвинените в магьосничество със суеверен страх или страхопочитание. Обвинените в такива деяния са били убивани по един или друг начин или са били преследвани за шарлатанство, изнудване или измама. Днес такива преследвания се смятат за един вид морална паника. В съвременната епоха явлението "лов на вещици" още не е напълно изчезнало и се среща в различни общности, където религиозните ценности осъждат практикуването на магьосничество и окултизъм. В по-общ смисъл терминът може също да означава преследването на заподозрян или обвинен за враг (обикновено в социално не конформистки групи) с крайно предубеждение и игнориране на реалната вина или невинност. Още по-малко са хората, убедени, в съществуването на вещици, които през Средновековието са едва ли не най-голямата опасност за стабилността на християнския свят. Според най-популярните схващания вещиците са жени, които влизат в съюз с Дявола или с друга нечиста сила, за да получат свръхестествени способности да летят във въздуха, да вдъхват живот на неодушевените предмети, да стават невидими, да убиват от разстояние. Със силата на магическите си способности вещиците причиняват безплодие, слагайки под кревата на новобрачните вълшебни треви. Също така могат да развалят времето, да докарват бури, мълнии, градушки. Повечето от тези "умения" днес са във възможностите на науката. Никой не съзира в тях пръста на Сатаната и не хвърля учените на кладата. През Средновековието обаче нямало никакво съмнение, че Дяволът се е вселил в тялото на определени жени и чрез тях върши злите си дела на земята. Инквизицията организира истински кръстоносен поход срещу магьосниците достатъчен бил най-обикновен донос срещу някоя женица, че чрез магия разболявала стадото на съседа си, за да бъде арестувана и подложена на страшни мъки. И естествено, признанието не закъснявало. Нещастните жертви на Инквизицията били докарвани до състояние, в което признавали своите сексуални връзки със Сатаната. Една от тях твърдяла, че заченала от него близнаци, които се родили грозни, дълги и уродливи, и веднага избягали от нея. Хиляди невинни жени се прощават с живота си по най-мъчителния начин. През 1577 г. във френския град Тулуза на една клада са изгорени 400 вещици. Ловът на вещици в Германия довежда нещата дотам, че на 1000 мъже се падали две жени и нямало кой да ражда деца. През 1645 г. в Англия, в графство Съффолк, са обвинени в магьосничество 124 жители. Обесени са шейсет и осем вещици, жертва на прочутите тогава ловци на магьосници Матю Хопкинс и Джон Стерн. В 1669 г. в Швеция са убити 85 вещици, обвинени, че са похитили около 300 деца и са ги предали в ръцете на Сатаната. Масовият лов на вещици през Средновековието издига на първи план ролята на инквизитора в обществения живот. Той се очертава едва ли не като оръдие на Божието възмездие на земята, надарен със способността да съглежда нечистата сила и да я премахва. В наше време не се говори за вещици нито за инквизитори. Съществуват обаче съвременни окултисти, убедени, че магьосници има и сред нас, които трябва да бъдат разкрити и обезвредени. Затруднението им обаче е огромно днес съществуват права на човека, не може да се прилагат жестоки мъчения заради обвинение, че си разболял стадото на съседа. При това има полиция, съдилища, а и ветеринарни доктори. С други думи, подобни окултисти изживяват сериозни проблеми в усилията си да открият съвременния инквизитор, човека който да разкрива и обезврежда вещиците чрез своите дадени от Бога свръхестествени способности. И накрая все пак намират изход от проблема според тях само по време на секс може да се разкрие коя жена е вещица и коя не е. Затова инквизиторът трябвало да притежава твърд разум и хладнокръвие, да наблюдава внимателно поведението на партньорката си и щом усети, че излиза от рамките на нормалното, да предизвика реакциите й на магьосница и да я разобличи. Оставяме на читателите правото да тълкуват по своему екстравагантните изказвания на премиера Бойко Борисов и лидера на БСП Сергей Станишев. Според премиера вещиците могат да бъдат разделени и по пол - мъжка вещица и кръвопиеща вещичка - за дамите. Историческото образование на Станишев веднага му дойде на помощ и той обясни на човека от народа Борисов, че ловът на вещици идва от периода след Реформацията
Кой как ще наблюдава и тълкува поведението на "партньорите", знаят ли наистина какво означава терминът "лов на вещици" и излизат ли тълкуванията им по темата от рамките на нормалното преценете сами!
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:Weiqiland Telegraph Agency преди 11 години 3 месеца #1631

 • Lazarov
 • Lazarov's Avatar
 • ИЗКЛЮЧЕН
 • Glass-bead Master
 • President of Weiqiland
 • Мнения: 610
 • Карма: 17
Една история от древен Китай, която прилича на нашата случка за лъжливите тревоги на "овчарчето Калитко".

Император Цао Ю завзел трона през 781 пр.н.е и започнал да се развлича с вино и жени. Попаднал на конкубината Бао Си, на която много държал. Тя била тъжна и нищо не можело да я разсмее. Цао Ю измислил следното забавление: запалил ненужно огньовете на Великата китайска стена, с което "сигнализирал нападение" - стекли се войските напразно - императорът и конкубина си умряли от смях. След време императорът повторил същото - огньове, погрешна сигнализация, ненужно идване на войските за защита, императорът и конкубината си умряли от смях. След това врагът действително нападнал - император Цао Ю разпоредил да се запалят сигналните огньове - този път никаква войска не дошла, защото си мислела, че това е поредното забавление - императорът бил убит, конкубината била взета в плен...

Коментар: Оттук тръгва българската поговорка: "Не си играй с огъня!"
Orbis terrarum est speculum Ludi. Земният свят е огледало на Играта.
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:Weiqiland Telegraph Agency преди 10 години 10 месеца #1985

 • Nefertiti
 • Nefertiti's Avatar
 • ИЗКЛЮЧЕН
 • Senior Boarder
 • Мнения: 40
 • Карма: 2
Съобщава се за празници във Вейкиландия :)

Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:Weiqiland Telegraph Agency преди 10 години 10 месеца #2002

 • TenThousand
 • TenThousand's Avatar
 • ИЗКЛЮЧЕН
 • Gold Boarder
 • Мнения: 191
 • Thank you received: 1
 • Карма: 7
Синя луна е второто пълнолуние в един календарен месец. Първото пълнолуние през този месец беше на 2 декември=

http://www.vesti.bg/image.php?path=L25pZGF0YS9hcHBzL3Zlc3RpLmJnL3d3dy9tdWx0aW1lZGlhL3Bob3Rvcy9uZXRpb
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:Weiqiland Telegraph Agency преди 10 години 8 месеца #2201

 • cosinus
 • cosinus's Avatar
 • ИЗКЛЮЧЕН
 • Expert Boarder
 • Мнения: 92
 • Карма: 3
Днес е денят на числото Пи


Числото Пи е знак за съотношението на обиколката на кръга към неговия диаметър. Ентуриасти от цял свят празнуват деня на числото Пи всяка година на 14 март (3.14)

С помощта на новите технологии, стойността на числото Пи е изчислена до рекордните 2.7 трилиона цифри след десетичната запетая.

Числото Пи е ирационално, което означава, че продължава безкрайно, без да се повтаря. Гръцкият символ, с който го обозначаваме, за пръв път е използван в 1706 година от Уилям Джоунс, но добива популярност след като е приет от швейцарския математик Леонард Ойлер през 1737 г.

В евклидовата геометрия Пи може да бъде дефинирано както като отношение между дължината и диаметъра на една окръжност, така и като отношение на лицето на един кръг към лицето на квадрат със страна неговия радиус. Във висшата математика числото Пи се дефинира аналитично чрез използване на тригонометрични функции, например като най-малкото положително x, за което sinx = 0, или като удвоеното най-малко положително x, за което cosx = 0. Всички тези дефиниции са еквивалентни.

Приблизителни стойности на π, изразени като обикновена дроб са: 22/7 (според Архимед) и 355/113 (по оценка на древните китайски математици). Въпреки ирационалността на числото се смята, че за повечето ежедневни изчисления прецизност между два и пет знака след десетичната запетая е напълно достатъчна.

Източник: Поглед Инфо svetoven.pogled.info/news/10312/Dnes-e-denyat-na-chisloto-Pi
Ненадеждни са... уверенията, които даваш на лошия го-играч за ловките му ходове. Ван Дюн-Ю (1020–1092?)
Администраторите са забранили публикуването за гости.
 • Страница:
 • 1
Time to create page: 0.255 seconds
 
* * *