играта Го

По книжарниците:

Пустинния скорпион

Препоръчваме Ви:

Човекът, който обичаше Стивън Кинг

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Афоризми

Without friends no one would choose to live, though he had all other goods.
Aristotle


Без приятели, никой не би избрал да живее, въпреки, че има всички други блага.
Аристотел

* * *
 
Интелектуалните спортове и човешките ресурси
Публикации - Събитиен хоризонт
Автор: RuseInfo.net   
Сряда, 22 Декември 2010г. 01:48ч.

 

Образование, младежки дейности и спорт

 

На 28 октомври 2010 се проведе областна конференция "Образование, младежки дейности и спорт" в Русе. За ролята и значението на интелектуалните спортове в развитието на човешките ресурси говори Евелина Керчева от „Движение за хармонично развитие на човека" - Русе: "Важно е да осъзнаем глобалните процеси, на чиито фон интелектуалните спортове ще изпълнят своята нова роля. В процеса на икономическата глобализация съревноваването се измести от търсенето на материални ресурси, технологии и пазари към придобиването на таланти, знания и информация. В голямата битка за материално, техническо и военно надмощие загубихме хората-тяхното здраве, спокойствие, ценностна система и щастие.

Сега трябва да признаем, че човекът с неговите качества, знания, умения, творчески, интелектуален, емоционален и познавателен потенциал е единствения истински източник на всички блага. Затова във всички европейски програми се подчертава, че качествената промяна и развитие на пълния потенциал на човешките ресурси ще бъде ключов фактор за стратегическа промяна в икономиката и във всички сфери на обществения живот. На този фон и поради качествата, които изграждат интелектуалните спортове, те ще играят огромна роля в развитие на пълния потенциал на човешките ресурси.

1. Значение, роля и популяризиране на интелектуалните спортове шахмат, го, шашки, сянци-китайски шах, шоги-японски шах, бридж и др. Интелектуалните спортове ползват игрова форма, която е свободна, спонтанна, съзнателна, обучителна и целенасочена дейност с важна за участниците мотивировка с активно участие на емоциите и социалните условия на общуване. Интелектуалните спортове са невероятен и приятен начин да учим, развиваме интелекта и ценностната система, да тренираме паметта и здравето/умствена гимнастика/, да се забавляваме и осмисляме свободното време, те са изкуство, наука, спорт, професия, хоби, призвание и сблъсък на интелекти. Неусетно изграждат качества като концентрация, дисциплина, самообладание, съзнателност, отговорност, екипност и стратегическо мислене. Възстановяват нарушения баланс в общуването човек/машина. Оттренираните игрови ситуации се пренасят в живота, изграждат съзнателна активност, вземане на решения в многофакторни динамично променящи се ситуации, взаимодействие и взаиморазбиране между партньорите, както и поемане на отговорност за решенията. Те са и средство за рарешаване на конфликти и обучение на висшия мениджмънт.

Посланието на Първата Олимпиада по Интелектуални спортове в Пекин 2008 беше конфликтите постепенно да се пренесат върху дъската за шах или го и нека по-добрият победи.Турнири и периодични състезания задържат учениците в процеса и ги стимулират към по-високи постижения.Интелектуалните спортове присъстват в реалното и виртуалното пространство и не изискват големи инвестиции.Новите за България интелектуални спортове дават възможност за бърз напредък, заемане на позиции и призови места.

България е страна с висок интелектулен потенциал, който остава до голяма степен неоценен и той търси реализация в други държави. Сериозното развитие интелектуални спортове ще бъде една от формите, с които можем да го задържим.Голямата целева група хора/от 5 до 105г/, които могат да се занимават с тези спортове професионално или любителски ще ги направи атрактивни за рекламодатели.

2. Сдружение „Движение за хармонично развитие на човека" BMST работи в следните направления от няколко години:
- създаване на Центрове за обучение на кадри, обучителни програми и материали и Клубове по интелектуални спортове.
- подготовка на състезатели за участие в следващото световно първенство по интелектуални спортове Дубай/Манчестър 2011 г.
- презентиране на 5 интелектуални спорта в Регионалните бибилиотеки на 12 града и поставяне началото на постоянни клубове
- организиране на Национални и Международни Турнири по Шахмат, Го и Бридж
- включването им като част от Тиймбилдинги за управленски екипи на фирми и мениджъри.

Предпоставките за това са:

Гр. Русе се очертава като подходящо място за провеждане на тези активности:
- имаме световен шампион по шахмат от Русе
- участие на трима членове на Сдружение „Движение за хармонично развитие на човека" в отбора по Го в Първата Олимпиада по Интелектуални Спортове в Пекин 2008. Участия в Български, Европейски и Световни шапмионати по Го, първо място шахмат отборно в Сент Уан 2009.
- тук са учредени Федерации по Сянци-китайски шах, в ход е учредяването на Федерация по Шоги-японски шах и Федерация по Го
- традиции и успехи в бридж
- лични контакти с Президента на Международна Асоциация по Интелектуални спортове IMSA, др. организации и най-вече с Румъния, които са много силни в шахмата и Го. Каталин Тарану Председател на Румънската Федерация по Го победи в Париж компютърна програма за Го през 2009 г.
- Русе се очертава като стратегически бизнес, културен, информационен и събитиен център
- засилено строителство, бизнес зони, МОЛ-ове, наличие на добри хотели, исторически и културни забележителности, сухопътна връзка и близост до столицата на Румъния Букурещ.

4. Реални начални стъпки - презентация и популяризиране на 5 интелекуални игри в училища, чрез регионални турнири и разширяване на съществуващите клубове в училищата с новите интелектуални спортове

5. Това, което хората от Сдружението сме свършили със собствени сили трябва да бъде продължено чрез големи проекти и публично-частно партньорство с държавни и общински иституции."

 

Източник: RuseInfo.net

 
 
* * *