играта Го

По книжарниците:

Пустинния скорпион

Препоръчваме Ви:

Човекът, който обичаше Стивън Кинг

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Афоризми

Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.

Confucius


Избери си работа, която обичаш, и ще излезе така, че няма да работиш и ден през живота си.

Конфуций

* * *
 
Втора международна конференция „Пътят на коприната”
Публикации - Събитиен хоризонт
Автор: Weiqiland.net   
Събота, 02 Ноември 2013г. 18:38ч.

The Silk Road 2

На 29-31.10.2013 г. се проведе Втората международна конференция „Пътят на коприната”, организирана от Институт Конфуций – София и СУ „Св. Климент Охридски”. Конференцията има за свой надслов названието на известния древен междуконтинентален път, свързващ Азия, Североизточна Африка и Европа, който отдавна се е превърнал в символ на богатия културен обмен между Китай и света, между Изтока и Запада.

Конференцията обхваща широк кръг от теми в областта на китаистиката и изтокознанието – езикознание, литература и култура, философия, религия, история, социално-икономическо развитие, международни отношения.

Списък с темите на докладите и авторите, разпределени в три секции:

 

Section I

 

On the Life and Deeds of Yelü Chucai
Prof. Dr. Habil. Alexander Fedotoff, Director of Center for Eastern Languages and Cultures, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Infernal Escort Guards in Chinese Short Stories
Prof. Dr. Habil. Alexander Storozhuk, Head of Chinese Studies Department at Saint-Petersburg State University

Young Chinese Lifestyle: Globalization, Internationalization and Westernization
Prof. Dr.Habil. Maya Kelian, Bulgarian Academy of Sciences

“Silk Cognition” in Reference to Georges Dumézil Theory of Three Social Functions  
Assoc. Prof. Magdalena Złocka – Dąbrowska, Cardinal Stefan Wyszynski University, Warsaw, Poland

Political and geopolitical characteristics of the challenges and problems of modern China
Prof. Dr. Habil. Nako Stefanov, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

The Eastward Expansion of Religious Heterodox Networks along the Pre-modern Silk Road
Dr. Yuri Stoyanov, SOAS, University of London; Albright Institute, Jerusalem

The Chinese “good neighbour diplomacy”
Dr. Zornitsa Grekova, Ministry of Foreign Affairs, “America, Asia, Australia and Oceania” Directorate

Bulgaria on the Silk Road: why the country comes into the view of Chinese investors?
Dr. Hristina Ambareva, Bulgarian Academy of Sciences

Генджо Сандзо/Сюен Дзан и неговата следа в японския будизъм
Prof. Dr. Habil. Bojka Tsigova, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Философската идея за отклика и интерпретацията й в класическата китайска пейзажна лирика
Assoc. Prof. Antoaneta Nikolova, Blagoevgrad South-West University “Neofit Rilski”

The Boundary Expression in Chinese Philosophy (According to Zhuangzi)
Dr. Desislava Damyanova, Bulgarian Academy of Sciences

Hit the road, Chihiro! – The heroine with a thousand faces on a journey to herself
Assoc. Prof. Gergana Petkova, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Ancient Chinese Perception of Space-time as ensuing from the “Corporality” shen 身 and the “Ego” wo 我
Teodora Kutsarova, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Never Ending Happiness: Traditional Chinese Concepts of Happiness
Evelina Hein, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Disunity Makes Strength – About the Inner Boundaries of the Chinese Modern Poetry During the Eighties of XX Century
Veselin Karastoichev, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

The Concept of “Tian” in Lunyu
Prof. Dr. Alexander Alexiev, Head of Chinese Studies Department at Sofia University

 

Section II

 

About Foreign Language Teaching
Prof. Ge Zhiqiang, Beijing Foreign Studies University, School of European Languages and Cultures

Peculiarities and difficulties in the study of the linguistic phenomenon - 离合词 (separable words)
Aksinia Koleva, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Развитие на българската историческа наука в Китай
Dr. Mariana Tian, Senior Research Fellow, Bulgarian Academy of Science

Error Analysis of Chinese Synonyms Acquisition of the Intermediate and advanced level Bulgarian Students
Hong Yao, Confucius Institute in Sofia

Voice Use Analysis in Research Articles by Chinese and English Authors
Prof. Ping DUAN & Prof. Jun ZHAO, Department of Applied Linguistics, Capital Medical University

Разпространение на китайската класика в България през XX век
Assoc. Prof. Tian Jianjun, Beijing Foreign Studies University

Цвете отглежда човек - мъдростта на растенията в китайската култура
Stefan Rusinov/Dima Pironkova

The Sino-Soviet Border Dispute and the Armed Clashes on Zhenbao Island (珍宝岛) in March 1969
Plamena Koeva, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Империята на хорезмшаховете, кумано-кипчаките и монголската експанзия
Dr. Konstantin Golev, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

The Armenian – Chinese Cultural and Educational Relationships
Naira Grigoryan,  Director of the Confucius Institute at YSLU “Brusov”, Erevan

The Etymology of the Bulgarian dut(d) (mulberry tree) according to Persian Monolingual Dictionary Borhan-e Qate
Mario Appen, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

 

Section III

Contemporary Aspects of Cultural Tourism in Shanghai
Assoc. Prof. Sonya Alexieva, New Bulgarian University, Sofia

About a Word Forgotten Alongside the Silk Road
Prof. Tatyana Evtimova, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Ottoman Literary Traces Along the Silk Road
Assoc. Prof. Irina Saraivanova, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Korea in Sino-Japanese Relations in the Meiji Period (1868-1912)
Dr. Svetlana Ivanova, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Българският и/или азиатският хитрец
Assoc. Prof. Svetlana Stoycheva, Sofia University, Department of Slavonic Studies

The leader of the sixth generation: Jia Zhanke and his artwork in Chinese cinema
Assoc. Prof. Andronika Martonova, Bulgarian Academy of Sciences

Symbolism and codification in the dance theatre traditions of India and China: cross cultural reflections
Rumyana Damjanova, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Traditional Chinese medicine from ancient practice to modern science
Dr. Denka Marinova, National Academy of Sports

Superstitions in the Chinese everyday life
Yana Shishkova, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Из лабиринта на източното провербиално пространство : Жената в източните пословици
Dr. Valentina Stoilkova Todorova-Marinova, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Chinese elements in Dogen`s Kana Shōbōgenzō
Alexander Ivanoff, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Translation and analysis of Li Yu’s ‘Weiqi Ming’- the oldest poem dedicated to weiqi
Konstantin Bayraktarov /Alexander Mandalov

 

Докладите очаквайте в сборник до края на 2013 г.

 
 
* * *