играта Го

По книжарниците:

Пустинния скорпион

Препоръчваме Ви:

Човекът, който обичаше Стивън Кинг

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Афоризми

All kinds of chess remarks are put into the mouths or pens of everyone from Confucius to Kasparov...
Edward Winter

Всички видове изказвания за шахмата са били произнесени или записани от всички като се почне от Конфуций до Каспаров...
Едуард Уинтър
* * *
 
28 септември - Рожденният ден Конфуций
Публикации - Събитиен хоризонт
Автор: Константин Байрактаров   
Понеделник, 28 Септември 2009г. 21:30ч.

Днес, 28 септември се отбелязват 2560 години от рождението на Конфуций (551-479 BC, Кун Фу-дзъ). Философът Конфуций е един от Учителите на Човечеството. В размирни времена, края на периода Чунцю (Пролети и есени) и началото на Джанго (Враждуващи царства), Конфуций говори за човечност, справедливост, законност, социален ред. Гради етическа философия, която е запазила своята актуалност и днес. Философът не пропагандира езотиризъм и мистицизъм, а насочва мисълта си към човека и човешките взаимоотношения. Мрежата от взаимоотнешнията между хората представлява социума или социокосмоса, в който хармонията, балансът и редът се постигат с уреголиране на взаимодействиията както по вертикалата, така и по хоризонталата. Като социален философ, Конфуций създава система от възгледи за държавното управление, която намира своето продължение у неговите последователи и се утвърждава впоследствие като имперска идеология. От епохата Хан насам вече може уверено да се говори за Китай като Конфуцианска империя.

Конфуцианската империя е родината на играта Го или вейци, която игра отразява китайския начин на мислене и светоглед. В играта Го всеки може да открие философското, което може да има много аспекти - от мистичното Тайчи, през военната стратегия и се стигне до държавността. Тук не може без ключови понятия като хармония, баланс, ред, променливост, адаптивнст, принципност, правилност, стратегемичност, етичност и т.н. в амалгама от разнообразни комбинации.

Конфуций или Учителят Кун е първият от древнокитайските философи, който споменава играта Го. Неговото изказване е белязано не толкова от философизма, колкото от прагматизма. Но отчитайки ценността на Го, той казва: "По цял ден само да си угаждате на стомаха без да използвате ума си за нищо, това не е ли жалко? Не знаете ли да играете Го? Подобно занимание е много по-смислено!". Философът поставя от двете страни на везната материалноността и духовността. Чревоугодието и търсенето на изгодата на всяка цена това също е забелязано от философа, който казва за царедворците на друго място: "Да се проседява целия ден в плетенето на интриги и дума да не се отронва за справедливостта, това не е ли жалко?". В това може да се усети позитивизмът в изказването, където се споменава Го, защото то е насочено към същите хора. Какво е справедливостта - това е етическа категория, но базирана на логически предпоставки. В един друг разрез става ясно, че не е справедлива играта, която няма правила...

Конфуций е заемал четири години поста правосъден министър в царство Лу, служил е при цар Дин-гун. Поради интриги и положения на нещата, които са в разрез с принците му за справедливост и моралност в управлението, той доброволно напуска поста си. Имал е хиляди ученици. Голяма част от тях се реализират като умели администратори и управленци. Най-таланливите от тях са 72-ма. Конфуций е живял 72 години. Любопитно число - толкова са точките по крайщата на дъската за Го. Подмъртно Учителят Кун бива наречен Го Лао - Държавният мъдрец. В родният му град Цюйфу почетно място заемат Шестте изкуства и играта Го. Благородни занимания за конфуцианския учен и аристократ.

Някои странични бележки: Един от потомците на Конфуций от периода Трицарствие е Кун Юн, негов наследник от 12-то поколение. Той е бил управител на областта Бейхай. Бил талантлив градоначалник и съветник на Цао Цао - известен го-играч. Бил е играч на Го. Ниговите двама сина също. За съжаление, Цао Цао, подведен от интриганти, осъдил на смърт Кун Юн и двамата му сина. Другият го-играч от същата епоха е Джугъ Лян, който има интересно прозвище - Кун Мин или Мъдрецът Кун. Колко странно прозвище за даос. "Мен" означава "светлина" в смисъл на "мъдрост", а "Кун" е "пещера". Същото означава и името на Конфуций, Учителют Кун също се е родил в пещера.

Значението на Конфуций и конфуцианството като цяло за историята на играта Го е неоспоримо. В това есе или тост по случая няма място за описване на подробности около историята на Го в Конфуцианската империя. Подробностите са общодостъпни. Но, ако трябва да се определи Световен ден на Го, една достойна кандидатура е 28-ми септември - Рожденният ден на Конфуций.

Честит празник на българските играчи на Го и, по-специално, поздрав за популяризаторите, авторите на статии, функционерите на го-движението и за талантливите ни инструктори.

:)

 
 
* * *