играта Го

По книжарниците:

Пустинния скорпион

Препоръчваме Ви:

Човекът, който обичаше Стивън Кинг

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Афоризми

(A shicho works or doesn't work, but sometimes you don't see it, you don't play it). The possible and the impossible are visible and invisible. What happens is always what you see, what is played.

- There are possible things, impossible things, and things that happen. Sometimes things happen that were impossible.

* * *
 
Вейцилогични доклади на конференция в Институт "Конфуций"
Публикации - Събитиен хоризонт
Автор: Стефания Цанкова   
Сряда, 03 Юни 2009г. 19:36ч.

 

На 29 май 2009 (петък) в Институт Конфуций - София се проведе Национална научна конференция под надслов "Китай: традиция и съвременност", посветена на 60-годишнината от установяването на дипломатически отношения между България и Китай. В събитието взеха участие 28 докладчици, работите на които бяха разпределени в две секции: "Филология и култура" с модератор ст. ас. Веселин Карастойчев и "Обществени науки" с модератор доц. д-р. Соня Алексиева. Сред гостите на събитието бяха заместник-ректорът по научната и международна проектна дейност на СУ ”Св. Кл. Охридски” проф. дмн Недю Попиванов, г-н Ангел Орбецов, директор на дирекция „Азия, Австралия и Океания” на МВнР, г-жа У Гуан и г-н Дзън Сиенхун от посолството на КНР в Република България, много преподаватели, студенти и партньори на Институт Конфуций. Мероприятието, открито от директора на Институт Конфуций доц. д-р. А. Алексиев, протече в конструктивен дух. На тази научна конференция се представиха и два доклада, посветени на играта Го или вейци. Авторите им Йони Лазаров и Константин Байрактаров се изявиха с вейцилогичните разработки "Вейци - модел на Вселената" и "Играта вейци (Го) в трактата Мендзъ".

 

Във „Вейци – модел на Вселената” от Йони Лазаров, се прави опит да се разгледа вейци (Го) от научна гледна точка. Поради краткостта е далеч да се твърди, че това е пълно изложение. В есето, за първи път се дават редица научни факти и хипотези, свързани с вейци. Един възможен списък включва: изчисляване на комбинациите във вейци от гледна точка на „процес и резултат”; някои числови съотношения в магическия квадрат Лошу; Лошу с неговите космически измерения – посоки и разпределение на веществото във Вселената; правилата на вейци в съответствие на принципите на присвояващата и създаващата икономика, а също погледът към гени и култура; изброяване на значенията на централната пресечна точка – дантян (тенген); различните исторически имена на вейци показват различни аспекти на играта.


В доклада "Играта вейци (Го) в трактата Мендзъ" от Константин Байрактаров се разглеждат в позитивна светлина и с оглед на контекста споменаванията на играта Го от философа Мендзъ (латинизирано Менций). През епохата “Враждуващи царства” (403-256 г. пр. н. е.) играта Го (известна с древнокитайското си название И, Yi) става популярна сред аристокрацията и управляващия елит, което се потвърждава от писмените паметници. Известен като “самотен шампион” сред философите на своето време, Мендзъ споменава два пъти играта Го. Наред с “Дзо Джуан” и “Лун Ю” трактатът “Мендзъ” е сред първите източници, носещи информация за ранната история на играта и мястото й в културата на древнокитайското общество.


Докладите се приеха с интерес от академичната аудитория. Двамата изследователи за пореден път демонстрират научен подход към играта Го, което намира фокус в изобретения от тях термин "вейцилогия" (наука за вейци), който тепърва предстои своето утвърждаване в света на вейци. Двамата автори, които са известни популяризатори и пионери в българското Го, се занимават над десет години с изучаване на вейци в теоретичен историко-философски аспект и имат стремеж в задълбочаването на практико-педагогичния, който се изразява в инициативи, свързани с организиране на клубна дейност и обучение по играта Го със съдействие и в сътрудничество на образователни институции и организации.

 

Още за конференцията от официалния сайт на Институт Конфуций.

 

 

 
 
* * *