играта Го

По книжарниците:

Пустинния скорпион

Препоръчваме Ви:

Човекът, който обичаше Стивън Кинг

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Афоризми

"Скърцането на помпата звучи също толкова значимо, колкото музиката на небесните сфери"     

Торо

* * *
 
Шах и Го в четири измерения
Публикации - Есета и очерци
Автор: Васил Стоянов   
Събота, 03 Май 2008г. 15:12ч.

Истинската съдържателност, духовни ценности и стойности на логическите игри, при които на неоспоримо най-предни позиции се намират игрите Шах и Го, не се състои в механичното и технологично изучаване на варианти при Го, както и в егоцентричното надмогване за победа на всяка цена при шаха. Двете игри притежават и един скрит социален и над социално-хуманен смисъл, улавяйки и превъплъщавайки смисъла – битие в една надлогична, свърхинтелектуална елегантна фабула за вътрешно-душевно и общочовешко развитие по пътя на мира и хармонията.

 

Много по-важни качества на Шах и Го се състоят в това, че двамата играчи-творци, достигайки едно високо ниво на владение и контрол на съзидателния творчески дух, който се явява първооснова за духовното извисяване на индивида, широтата и дълбините на човешкия стремеж и самоусъвършенстване, комуникират на един безсловесен, уникален език, достигайки една съкровена проникновеност и свързвайки се пълноценно в хода на времето. В това се заключава изключителния характер на игрите тези игри, което ги причислява по-скоро към непреходните ценности и духовност на изкуствата и се докосват със своята простота и гениалност до едно равнище над изкуството.

 

Може да се каже, че безкрайната вариативност на шах и Го поставя един сложен ребус-парадокс за изучаването им и ако при шаха могат да се систематизират и концептуализират варианти и принципи, динамика и взаимодействие, то при Го е съвсем просто и ясно – то не може да се изучи, не може да се разбере, то не може да ни води, както и ние него – Го трябва да се живее!

 

Между Шах и Го витае един ярък резонанс, произтичайки от характера, историята и облика на тяхното развитие, придобити и шлифовани през вековете, защото ако при шаха се търси”смисъла”, то Го е неговият източник, ако Шахът намира отговорите, то Го поставя въпросите, ако Шахът изчерпва вариантите, то Го поражда безкрайностите, ако Шахът убива царя, то Го осветява душите и ако е ясно, че Шахът отдавна клони към залеза на своето идейно-творческо развитие и с пълно основание може да се нарече компютърен шах, то като, че ли Го навлиза все повече и повече в непознати дълбини и естествено-идеен разцвет и може с основание да се нарече човешко и космическо Го – игра на бъдещето и Вселените, може би път на човечеството към други недостижими измерения и светове, защото Го съдържа в себе си Шаха, Живота и Времето, а съдържайки безбройните безкрайности, фокусирайки ги само в една малка невидима точка – своя дълбок и необозрим гигантски смисъл.

 

10.08.2007
София

 
 
* * *