играта Го

По книжарниците:

Пустинния скорпион

Препоръчваме Ви:

Човекът, който обичаше Стивън Кинг

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Афоризми

All kinds of chess remarks are put into the mouths or pens of everyone from Confucius to Kasparov...
Edward Winter

Всички видове изказвания за шахмата са били произнесени или записани от всички като се почне от Конфуций до Каспаров...
Едуард Уинтър
* * *
 
Жаба в кладенец
Публикации - Есета и очерци
Автор: Weiqiland Team   
Сряда, 06 Януари 2010г. 22:08ч.

Класическият китайски пример за ограниченост е „жабата в кладенеца”. Жабата там вижда Небето квадратно. Докато е известна древнокитайската формула: Небето е кръгло, Земята е квадратна. Този пример ни говори, донякъде за „провинциализма” на жабата в кладенеца.

Другият древен пример е заимстван от фисософското съчинение „Хуайнандзъ”, където в глава първа „За изначалното Дао” пише: „Затова с рибата в кладенеца не може да размишляваме за голямото, защото тя е ограничена в пространството; с летните насекоми не може да се разсъждава за студените сезони, защото те са ограничени във времето.” От този пример се вижда, че имаме ограничения както в пространството, така и във времето.

И когато се търсят подобията, не може да се отмине примера от също философския трактат „Люй ши цюн цю” , в който  Люй Бувей  пише: „Малкият квадрат е подобен на големия квадрат; малкият кон е подобен на големия кон; но малкият ум – въобще не е подобен на големия ум.” Тази мисъл се приписва на философа Модзъ.

Все пак повечето древнокитайски философи, изразяват мнението, че когато си ограничен – то не е завинаги. Винаги човек има шанс да се усъвършенства.

 
 
* * *