играта Го

По книжарниците:

Пустинния скорпион

Препоръчваме Ви:

Човекът, който обичаше Стивън Кинг

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Афоризми

In life, all good things come hard, but wisdom is the hardest to come by.
Lucille Ball


В живота всички добри неща идват трудно, но мъдростта идва най-трудно.
Люсил Бол

* * *
 
Жаба в кладенец
Публикации - Есета и очерци
Автор: Weiqiland Team   
Сряда, 06 Януари 2010г. 22:08ч.

Класическият китайски пример за ограниченост е „жабата в кладенеца”. Жабата там вижда Небето квадратно. Докато е известна древнокитайската формула: Небето е кръгло, Земята е квадратна. Този пример ни говори, донякъде за „провинциализма” на жабата в кладенеца.

Другият древен пример е заимстван от фисософското съчинение „Хуайнандзъ”, където в глава първа „За изначалното Дао” пише: „Затова с рибата в кладенеца не може да размишляваме за голямото, защото тя е ограничена в пространството; с летните насекоми не може да се разсъждава за студените сезони, защото те са ограничени във времето.” От този пример се вижда, че имаме ограничения както в пространството, така и във времето.

И когато се търсят подобията, не може да се отмине примера от също философския трактат „Люй ши цюн цю” , в който  Люй Бувей  пише: „Малкият квадрат е подобен на големия квадрат; малкият кон е подобен на големия кон; но малкият ум – въобще не е подобен на големия ум.” Тази мисъл се приписва на философа Модзъ.

Все пак повечето древнокитайски философи, изразяват мнението, че когато си ограничен – то не е завинаги. Винаги човек има шанс да се усъвършенства.

 
 
* * *