играта Го

По книжарниците:

Пустинния скорпион

Препоръчваме Ви:

Човекът, който обичаше Стивън Кинг

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Афоризми

...къде да намеря човек, забравил за думите, та с него да си поговоря?

Джуан Дзъ
* * *
 
Култура на мислене - фитнес за ума
Публикации - Есета и очерци
Автор: Михаил Емельянов   
Четвъртък, 03 Юли 2008г. 08:21ч.

 

Много векове съзнанието на човека остава загадка за самия му носител и философията е склонна да смята, че никога няма да ни се даде да го разгадаем. Какво е това мислене? В най-общият случай под мислене може да се разбира създаването на нещо ново, творчеството. Биологът Сергей Савелиев казва: "Според мен мисленето се заключава в способността за творчество. Например, пластмасата съществувала ли е в природата? Не. За нейното създаване е било нужно, първо, да се обобщят теоретичните и експериментални данни, второ, да се намерят нови закономерности, нови връзки. Когато това се е отдало на човека, той видял новата закономерност, новия закон и могъл да създаде нещо ново.Това се нарича мислене.Тоест мисленето и творчеството са неразделни. И такива способности за творчество има само човекът".

Мисленето, колкото и да е удивително, струва скъпо на човешкия организъм. Сергей Савелиев отбелязва: "В неговата основа лежи твърде специфичната материална активност на мозъка. Искам да обърна внимание на това, че нашата нервна система е едва една петдесета част от масата на човешкото тяло, т.е. около 2 процента. Но въпреки това тя потребява, дори ако само лежите на дивана и специално за нищо не мислите, до 10 процента от цялата енергия, която потребява организмът. А ако човек се замисли за нещо, например извади от устата си сандвича и започне напрегнато да мисли, в този момент енергоразходите се увеличават до 25 процента. Това е огромна величина, защото не всичко, което сме изяли и изпили се изхвърля, т.е. мозъкът е най-мощната метаболична система. Известно е , че когато човек дълго мисли, преживява, се изтощава. Съществува понятието нервно изтощение, което за няколко седмици може да доведе човек до състояние, което да изисква сериозно и дълго лечение. Оттук и следствието: нашият организъм категорично се съпротивлява на това да мисли, стараейки се да избегне загуба на енергия".

Може ли да управляваме процеса на своето мислене, да повишим неговата ефективност? На този въпрос отговарят множество изследвания и книги, които описват различни модни технологии за подобряване на мисленето. Защо за качеството на мисленето така много се грижи съвременното общество? Отговорът е прост.В съвременния свят с развити технологии и мигновено предаване на информацията от потребител на потребител, решенията е нужно да се взимат много бързо, иначе някой друг ще те изпревари и ще прибере твоята печалба. Прогресът на технологиите е довел не до опростяване на човешката дейност, а към ускоряване на нейната най-важна и сложна съставяща - взимането на решения. Повишаването на общата мобилност на информацията, капиталите и хората е довело до съкращаване на времето, един от най-ценните ресурси на нашата Вселена, за взимането на едни или други решения. Ако в древността придвижването на вестоносци с важни държавни решения е отнемало седмици, то сега новините се появяват практически мигновено, ставайки достояние на милиони хора. Затова дейността на човека, от една страна, става изключително наситена със събития, а от друга, нараства отговорността за всяко взето решение, тъй като резултатът й често засяга цялото човешко общество. Още повече това се отнася за областта на политиката и големия бизнес. По тази причина само този, който притежава високо качество на мислене е способен да печели в такива тежки условия. Към това трябва да се прибави стресът и умората от работата.

Можем ли да решим проблема с разтоварване на съзнанието? Да, това е възможно и достижимо. Съществуват много методи, започвайки с медитацията и завършвайки с екстремния туризъм. Обаче има и комплексни методики, позволяващи да се направи разтоварването на съзнанието достъпен "празник на ума", който не се прави веднъж на половин година, а е ежедневна практика, без изпадане в особени състояния като медитацията.

От няколко години в Москва се наблюдава бум на фитнес клубовете. Менажери и бизнесмени, а също и състоятелни хора започнаха да се грижат за здравето на своето тяло. Известно е че на Запад физическата подготовка се явява една от съставящите конкурентността на човека. Ако сътрудникът от фирмата е способен да се грижи за себе си, за своята физическа форма, то той и ще работи качествено. Напълно очевидно е, че здравият сътрудник ще работи по-ефективно.

В последно време голяма популярност придобиват практиките на бойните и оздравителни изкуства, създадени на Изток. От една страна, тези практики меко въздействат на организма, не дават негативни странични ефекти, от друга, те носят със себе си дълбок пласт култура и философия, обогатяваща човека не само телесно, но и духовно. За ползата от бойните изкуства са написани томове и сега може с увереност да се каже, че бъдещето е към комплексния подход към развитие на човешките способности.

На Изток са разработили не само всестранна система за физическо развитие на човека. Философите и държавниците от древността са се грижили и за своето умствено развитие, т.е. занимавали са се не само с физическа култура, но и с култура на мисленето. Практиката за стратегическо и творческо мислене винаги се е свързвала с играта Го. В нея самият акт на мислене е издигнат като принцип.

В съвременните страни на Азия за сериозния бизнесмен се счита за сериозен недостатък да няма черен пояс по Го. В Япония и Корея играта Го се счита за най-добрия тест за интелект. В някои корпорации умението да се играе Го на прилично ниво се смята за необходимо условие за кариерно развитие. За това и за други важни особености на източният подход към развитие на способностите за мислене на човека разказва в своята книга "Го и източната бизнес-стратегия" Миура Ясуюки, бивш вице-президент на компанията ЯАЛ/ Японски авиолинии/. В съвременна Русия незнайно защо се счита, че работата с главата е естествено свойство на всеки човек и да се грижиш за собственото интелектуално развитие и интелектуално здраве е напразна загуба на време. Но самият живот внася в тази неправилна представа своите твърди корективи. Все повече хора започват да се замислят не само за физическото, но и за духовното и интелектуално здраве.

На Запад известни хора като Бил Гейтс, ръководител на Майкрософт, Стен Ши, един от компанията ACER пишат статии за ползата от Го в работата на компаниите. В пълна степен може да се възползваме от играта Го като тренировка за нашите интелектуални способности и метод за повишаване на качеството на мислене едва сега в XXI век.

Сега на базата на Школата по Го "Восхождение" и Федерацията по Го активно се разработват оригинални методики за комплексно развитие на човека, ориентирани за хора, взимащи много решения и решаващи сложни задачи. Както казва Президентът на Го Федерацията Игор Гришин: "Го ни учи да виждаме, да виждаме нови възможности и нови приоритети. Го е изкуство да се решават свръхсложни задачи. Важно е да се научим да разтоварваме нашето съзнание, да го отпускаме. А след това да намерим естествения ритъм за мислене. Човек не може да не вдишва и издишва равномерно, тъй като той ще загуби съзнание от хипервентилация на белите дробове. Също и в работата на мозъка е важно да се научим да редуваме концентрация и разхлабване, влагайки в организацията собствена система за мислене. Доказано е че Го подмладява мозъка".

Изучаването на Го като изкуство за творческо и стратегическо мислене открива пред всеки човек нови хоризинти и възможности. Много от тези, които изучават Го като интелектуална практика, са усетили върху себе си благотворното действие на методът Го, изразяващ се с пораснало качество на мислене и други полезни ефекти. Го- Движението вече става културно и обществено явление от национален мащаб.

 

Москва, 2005
Превод: Емил Иванов

 
 
* * *