играта Го

По книжарниците:

Пустинния скорпион

Препоръчваме Ви:

Човекът, който обичаше Стивън Кинг

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Афоризми

Самата аз виждам в играта на Го твърде много съответствия със самия процес на живеене и я използвам, за да възпитавам чрез нея своето отношение към живота, както и да подобрявам визията си за това как действително стоят нещата...

Лейди Игнеса

* * *
 
Правилата на Го чрез митологии 2
Публикации - Стъклени перли
Автор: Йони Лазаров   
Неделя, 28 Февруари 2010г. 16:41ч.

Правилото „ко” чрез японския опит
Правилото „ко” има своя аналог в социалната практика. Всеволод Овчинников привежда следния анализ, основан на познаването му на японския опит. За деловите отношения в Япония е характерно, че страната, принудена да направи големи отстъпки, по традиция получава най-големи отстъпки при решението на някакъв друг въпрос, на пръв поглед съвършенно не свързано с първото, или получава уверения, че ако подобен спор възникне в бъдеще, решение ще бъде прието в нейна полза. Готовността към компромис била считана за добродетел, който трябвало да бъде възнаградена. (Овчинников 1987, с.91).

Всъщност, готовността към компромис и хармония, били постулирани още в първа точка от седемнайсет членната конституция (първата конституция на Япония) на принц Шотоку от 604 г. от н.е.

Но от къде идва възможността за връзките с далечното, което да удовлетвори насъщните ни потребностти (които веднага не могат да бъдат удовлетворени, поради забраните на правилото ко)? Ето как модерният писател Питър Таскър пише за това: “...Японската икономика е като огромна, безкрайна партия Го. Много пъти две компании нямат видима връзка помежду си, но в действителност между тях протичат могъщи силови линии. В други случаи компании, които изглеждат твърде близки, изобщо нямат връзка. Ако човек може да разгадае вярно схемата, ще разбере много от явленията на пазара, които иначе изглеждат необясними.”

Миура обобщава в книгата си: "Като обикновен японски бизнесмен и среден играч на Го, за мен е естествено да решавам ко-подобни ситуации по непряк и диверсифициращ начин. Нима това може да се нарече отклоняване на проблемите? Ако се осмеля да задам този въпрос на жена си, то сигурен съм, че ще ми отвърне с типична азиатска усмивка и загрижена за моето кръвно налягане ще ме помоли да се въздържа от супа за обяд. Тя просто ще ми продемонстрира, че ко е навсякъде и в Азия то е неизбежно; и че всеки от нас има работа с оценката на различните алтернативи всеки ден."

 

Литература

1.    Питър Таскър. Целувката на Буда. Изд. „Обсидиан”, София, 2002, с. 144.
2.    Всеволод Овчинников. Сакура и дуб. Изд. „Народная асвета”, Минск, 1987
3     Yasuyuki Miura. Go: An Asian Paradigm for Business Strategy. Kiseido Publishing, 1998.

 
 
* * *