играта Го

По книжарниците:

Пустинния скорпион

Препоръчваме Ви:

Човекът, който обичаше Стивън Кинг

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Афоризми

When the people of the world all know beauty as beauty,There arises the recognition of ugliness.When they all know the good as good,There arises the recognition of evil.
Lao-tsu
Когато хората определиха, че красотата е красива, се появи и разбирането за уродливото. Когато те определиха, че добротата е добра, се появи разбирането за злото.
Лао Дзъ
* * *
 
Бадук-азбуката на Себастиан Грос
Публикации - Стъклени перли
Автор: Weiqiland.net   
Събота, 03 Ноември 2012г. 21:40ч.

nm baduk

Бадук-азбуката (Baduk alphabet) на германеца Себастиан Грос се основава на играта на Бадук (Го). Принципът на кодиране е същият като на морзовата азбука или на брайловото писмо. Това е една причудлива и хитроумна идея за кодиране на текст и писане, в която отделните букви са представени като камъни, поставени на определени позиции по подобие на го-диаграмите.

Тази азбука има следните характеристики:

- Вид на писмена система: азбучен текст, линейно писмо.
- Посока на писане: знаците се изписват от ляво на дясно и се разполагат в колони от горе на долу.
- Може да се пише на всеки език, който използва латински букви.
- Използват се само два знака и един маркер, с който се отбелязва началото на думите.
- Както и в Baduk, значението на един знак се определя от неговата относителна, а не от абсолютната му позиция.
- Произношението е като латински букви в езика на използвания език.

Бадук-азбука:

baduk alphabet

Допълнителни уточнения:

- ä, ö и ü се формират чрез комбиниране на "a", "o" и "u" с "e";
- х се формира чрез комбиниране на "g" и "s";
- Z се формира чрез комбиниране на "d" и "s";
- T използва се същият модел като "d";
- L използва се същият модел като "r";
- K използва се същият модел като "g";
- P използва се същия модел като "b";
- V използва се същия модел като "f";
- цифрите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 се изписват на нивото на предходния маркер;
- пунктуацията се представя чрез маркери, два маркера играят ролята на точка в края на изречението.
- текстовите маркери служат за разграничаване на думите.

Примерен текст:

udhr baduk

Превод

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)

Всички човешки същества се раждат свободни и равни по достойнство и права. Те са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство. (чл. 1 от Всеобщата декларация за правата на човека)

:)

Ако имате някакви въпроси относно Бадук-азбуката, можете да се свържете с автора й на адрес: Sebastiangross[.]SG[at]gmx[.]de

 

Източник: Omniglot - he online encyclopedia of writing systems & languages

 
 
* * *