играта Го

По книжарниците:

Пустинния скорпион

Препоръчваме Ви:

Човекът, който обичаше Стивън Кинг

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Афоризми

You can discover more about a person in an hour of play than in a year of conversation.
Plato


Може да се открие повече за един човек с един час игра, отколкото с година разговори.
Платон

* * *
 
Бадук-азбуката на Себастиан Грос
Публикации - Стъклени перли
Автор: Weiqiland.net   
Събота, 03 Ноември 2012г. 21:40ч.

nm baduk

Бадук-азбуката (Baduk alphabet) на германеца Себастиан Грос се основава на играта на Бадук (Го). Принципът на кодиране е същият като на морзовата азбука или на брайловото писмо. Това е една причудлива и хитроумна идея за кодиране на текст и писане, в която отделните букви са представени като камъни, поставени на определени позиции по подобие на го-диаграмите.

Тази азбука има следните характеристики:

- Вид на писмена система: азбучен текст, линейно писмо.
- Посока на писане: знаците се изписват от ляво на дясно и се разполагат в колони от горе на долу.
- Може да се пише на всеки език, който използва латински букви.
- Използват се само два знака и един маркер, с който се отбелязва началото на думите.
- Както и в Baduk, значението на един знак се определя от неговата относителна, а не от абсолютната му позиция.
- Произношението е като латински букви в езика на използвания език.

Бадук-азбука:

baduk alphabet

Допълнителни уточнения:

- ä, ö и ü се формират чрез комбиниране на "a", "o" и "u" с "e";
- х се формира чрез комбиниране на "g" и "s";
- Z се формира чрез комбиниране на "d" и "s";
- T използва се същият модел като "d";
- L използва се същият модел като "r";
- K използва се същият модел като "g";
- P използва се същия модел като "b";
- V използва се същия модел като "f";
- цифрите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 се изписват на нивото на предходния маркер;
- пунктуацията се представя чрез маркери, два маркера играят ролята на точка в края на изречението.
- текстовите маркери служат за разграничаване на думите.

Примерен текст:

udhr baduk

Превод

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)

Всички човешки същества се раждат свободни и равни по достойнство и права. Те са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство. (чл. 1 от Всеобщата декларация за правата на човека)

:)

Ако имате някакви въпроси относно Бадук-азбуката, можете да се свържете с автора й на адрес: Sebastiangross[.]SG[at]gmx[.]de

 

Източник: Omniglot - he online encyclopedia of writing systems & languages

 
 
* * *